Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Гласник Народне библиотеке Србије > 2016.


Гласник Народне библиотеке Србије


Гласник Народне библиотеке Србије 2016.


Гласник Народне библиотеке Србије 2016.

ISSN 1450-8915 (е-издање)

Download PDF

УВОД

Дејан Вукићевић
Увођење у посао или уводник у покушају
Download PDF

NON IMPRIMATUR – ЦЕНЗУРА У БИБЛИОТЕКАРСТВУ И ИЗДАВАШТВУ

Дејан Вукићевић
Non imprimatur или цензура у библиотекарству и издаваштву
Download PDF

Арлен Викторович Блум
Совјетска цензура у периоду тоталног терора: 1929–1953. године
Download PDF

Маријан Довић
Тоталитарна и посттоталитарна цензура: од тврде ка мекој?
Download PDF

Алеш Габрич
Цензура у Словенији после Другог светског рата: од комунистичког indexa libroruma prohibitoruma до укидања тзв. вербалног деликта
Download PDF

Ким Муди
Прикривена цензура у библиотекама: тезе за разговор
Download PDF

СТРУКА

Драгана Милуновић
Портал за обједињавање електронских библиотечких сервиса Народне библиотеке Србије
Download PDF

Јелена Глишовић
Правна заштита картографског наслеђа Србије
Download PDF

Јелена Бенић
Психолошки аспект библиотечке делатности
Download PDF

Ненад Идризовић
Патријаршијска библиотека за време Другог светског рата и непосредно после њега
Download PDF

PERSONA GRATA

Милорад Вучковић Брацо – интервјуисала Тања Тасић
Download PDF

ЛОВОРИКЕ

Милена Ђорђијевић
Сећање или заборав? (Филип Давид, Кућа сећања и заборава)
Download PDF

ИЗДАВАЧКА ТРАКА

Тања Тасић
Снови и остварени снови (Весна Ињац Малбаша, Е-библиотека)
Download PDF

Ана Савић
Терминологија, стандардизација, комуникација (Љиљана Ковачевић, Добрила Бегенишић, Речник библиотекар- ства и информационих наука: немачко-српски, српско-немачки)
Download PDF

Ана Стевановић
Парадокси читалачких стратегија (Стратегије читања, прир. Мирјана Стошић)
Download PDF

Добрила Бегенишић
Године, књиге, читаоци (Весна Петровић, Године, књиге, читаоци: Српска грађанска читаоница – Библиотека "Глигорије Возаровић")
Download PDF

Редакција и Импресум

Impressum 2016.

Download PDF

горе штампај пошаљи