Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Археографски прилози > 38/2016


Археографски прилози


Археографски прилози 38/2016


Татјана Суботин-Голубовић
Димитрије Богдановић – археограф
Download PDF

Татјана Суботин-Голубовић, Љиљана И. Пузовић
Библиографија радова академика Димитрија Богдановића
Download PDF

 • ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

 • Ирена Плаовић
  Слово о Светом кнезу Лазару непознатог Раваничанина у српскословенској рукописној традицији

  Praise to the Holy Prince Lazar of an Unknown Author from Ravanica in the Church Slavonic Manuscript Tradition
  Download PDF

  Татјана Суботин-Голубовић
  Службе Васељенским саборима у српским минејима XIV века

  Services to the Ecumenical Councils in Serbian 14th-Century Menaia
  Download PDF

  Јована Станојловић
  Један тип декоративног мотива у илуминацији српске средњовековне књиге

  One Type of Decorative Motif in Serbian Medieval Book Illumination
  Download PDF

  Миланка Убипарип
  Химнографски састави велике вечерње у српскословенским седмичним осмогласницима XVI века

  Hymnographic Compositions of the Big Evening Service in Serbian Church Slavonic Weekly Octoichs of the 16th Century
  Download PDF

  Жанна Л. Левшина
  Врачевальные молитвы "от нежита" у южных и восточных Славян
  (археографический обзор)

  The Healing Power of Prayer “against Nezhita” among South and East Slavs
  (Archaeographic Overview)
  Download PDF

  Бранислав Тодић
  Ко је писац Троношког родослова?

  Who is the Writer of the Tronoša Genealogy?
  Download PDF

  Љиљана И. Пузовић
  Обрасци за писање писама црквеним и световним великодостојницима у Молабнику Софронија Студеничанина (Рс 394)

  Forms for Writing Letters to Ecclesiastical and Secular Dignitaries in Sofronije Studeničanin’s Molabnik (Prayer Book) (RS 394)
  Download PDF

  Мирослав Лазић
  Старе штампане књиге из првобитног фонда Народне библиотеке у Београду

  Early Printed Books from the Original Collection of the National Library in Belgrade
  Download PDF

 • ЗАШТИТА СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ

 • Милена Мартиновић, Жељко Младићевић
  Компаративна анализа хартије и мастила рукописних књига 14, 16. и 19. века из збирке Цетињског манастира

  Comparative Analysis of Paper and Ink in 14th, 16th and 19th Century Manuscripts
  from the Collections of Cetinje Monastery
  Download PDF

  горе штампај пошаљи