Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Археографски прилози > 28 (Mélanges archéographiques) - 2006


Археографски прилози


Археографски прилози 28 (Mélanges archéographiques) - 2006


ISSN

1452-2233 (е-издање)САДРЖАЈ

I ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

Аксиния Джурова (София)
ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА СЛАВЯНСКИТЕ АЗБУКИ
Download PDF

А.А. Турилов (Москва)
СЕРБСКИЕ ОТРЫВКИ XIII–XVI ВВ. В СОБРАНИИ РУССКОГО ПАНТЕЛЕЙМОНОВА МОНАСТЫРЯ НА АФОНЕ
Download PDF

Радослава Станкова (София)
СЛУЖБИ ЗА СВ. ПЕТКА В БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ РЪКОПИСИ ОТ ХІІІ ДО ХV В.
Download PDF

Радоман Станковић (Београд)
ВОДЕНИ ЗНАЦИ ГРЧКИХ РУКОПИСА XIV ВЕКА У ЦРКВЕНОМ ИСТОРИЈСКО-АРХЕОЛОШКОМ ИНСТИТУТУ У СОФИЈИ
Download PDF

Јасмина Недељковић (Београд)
О ОЗНАЧАВАЊУ НАСТАВКА ГЕНИТИВА МНОЖИНЕ У ЖИТИЈУ СТЕФАНА НЕМАЊЕ ОД СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ (ПРЕПИС ИЗ ДРУГЕ ДЕЦЕНИЈЕ XIV ВЕКА)
Download PDF

Калман Бор (Будимпешта)
СТАРЕ ШТАМПАНЕ ЋИРИЛСКЕ КЊИГЕ ИЗ ЗЕМАЉСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СЕЧЕЊИ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У БУДИМПЕШТИ
Download PDF

Александар Младеновић (Београд)
ФИЛОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ О ЈЕДНОМ ОД НАЈСТАРИЈИХ ЋИРИЛИЧКИХ ДОКУМЕНАТА У КОТОРСКОМ ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ
Download PDF

Јована Станојловић (Београд)
СКУПИНА ПОВЕЗА РУКОПИСНИХ КЊИГА ИЗ ВРЕМЕНА ОБНОВЕ ДЕЧАНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СРЕДИНОМ XVI ВЕКА
Download PDF

II КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ

Александар Младеновић (Београд)
О ИЗДАЊУ „ЗАКОНОПРАВИЛА СВЕТОГ САВЕ“
Download PDF

Александар Младеновић (Београд)
О ИЗДАЊУ „БЕОГРАДСКОГ ПАРИМЕЈНИКА“
Download PDF

Драгана Новаков (Београд)
РАДОМАН СТАНКОВИЋ, ФИЛИГРАНОЛОШКИ АЛБУМ ГРЧКИХ РУКОПИСА ХV–XIX ВЕКА
Download PDF

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Сретен Угричић, главни и одговорни уредник (Београд)
Александар Младеновић, уредник (Београд)
Катарина Мано-Зиси и Радоман Станковић, секретари Одбора (Београд)
Ирена Грицкат (Београд)
Саша Илић (Београд)
Ј. Љ. Немировски (Москва)
Гојко Суботић (Београд)
Аксинија Џурова (Софија)
Љубица Штављанин-Ђорђевић (Београд)

ИМПРЕСУМ

УДК 091

Технички уредник:
Рагеб Кокаш

Корице:
Милорад Пантић

Електронска обрада текста:
Светлана Зграбљић

Превод резимеа на руски:
Магдалена Костић

Уредник електронског издања:
Тамара Бутиган-Вучај

Издаје:
Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева 1

Публиковање овог броја "Археографских прилога" остварено је уз финансијску помоћ Министарства науке и заштите животне средине и Министарства културе Републике Србије

горе штампај пошаљи