Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Каталози/e-Извори > Узајамни електронски каталог ВБС


Узајамни електронски каталог ВБС
Узајамни електронски каталог ЦОБИБ.СР је формиран од локалних електронских каталога Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” у Београду и Југословенског библиографско информационог института. Он садржи око 1.905.000 библиографских записа [октобар 2008] који се односе на све типове библиотечке грађе, а у систему узајамне каталогизације раде библиотекари из 91 библиотеке, које су активне чланице.

Широком кругу корисника је омогућено да обављају WEB OPAC претраживања по узајамној као и по локалним базама библиографских записа свих библиотека које су укључене у систем. Ако врше претрагу по узајамном каталогу, поред тражених записа, они добијају и списак библиотека у којима се тражена публикација налази, са наведеним бројем доступних примерака и одговарајућим сигнатурама.

Претраживање електронског каталога могуће је на три начина:

1. Основно претраживање по 5 елемената (аутор, наслов, година издања, кључне речи и издавач) уз коришћење звездице (*) као џокер знака и уз могућност ограничавања претраживања на језик и/или врсту грађе и/или могућност електронског приступа

2. Изборно претраживање по 28 елемената уз коришћење звездице (*) као џокер знака и логичких оператора И, ИЛИ, НЕ (AND, OR, NOT) и могућност прегледања унешених података по сваком од елемената. Претраживање се може ограничити на језик и/или могућност електронског приступа

3. Командно претраживање по свим могућим елементима који су понуђени у прегледу префикса и суфикса, уз коришћење звездице (*) као џокер знака, логичких оператора И, ИЛИ, НЕ (AND, OR, NOТ), као и оператора близине (WITH, NEAR). Претраживање се може ограничити на врсту градива и/или могућност електронског приступа.

Више о претраживању може се наћи у менију Помоћ електронског каталога.горе штампај пошаљи