Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Каталози/e-Извори > Електронски каталог НБС


Електронски каталог НБС
 • Прочитај ми
 • Електронски каталог НБС један је од највећих електронских каталога на простору Србије. Садржи око 820.000 библиографских записа [јун 2011], који укључују све врсте грађе и то:

  - монографске публикације на свим медијима: књиге, картографску грађу, звучне и видео записе, фотодокументе, штампане музикалије,
  - серијске публикације: часописе и новине,
  - чланке из часописа и зборника од 1991. године до данас.

  У електронском каталогу налазе се следећи делови фондова Народне библиотеке Србије (по времену набавке)

  - текући прилив свих видова набавке од 1989. године до данас
  - текући прилив књига између 1976. и 1989. године
  - део текућег прилива књига између 1973. и 1976. године

  Серијске публикације су комплетно у електронском каталогу. Сва остала грађа из текућег прилива пре 1989. године, може се пронаћи једино у штампаним и лисним каталозима (у згради Народне библиотеке Србије, у Скерлићевој 1) или у дигитализованим каталозима и библиографијама. Ако тражену грађу не пронађете у нашим каталозима, потражите је у узајамном каталогу библиотека Србије COBIB.SR.

  Претраживање електронског каталога могуће је на три начина:

  1. Основно претраживање по 5 елемената (аутор, наслов, година издања, кључне речи и издавач) уз коришћење звездице (*) као џокер знака и уз могућност ограничавања претраживања на језик и/или врсту грађе и/или могућност електронског приступа
  2. Изборно претраживање по 28 елемената уз коришћење звездице (*) као џокер знака и логичких оператора И, ИЛИ, НЕ (AND, OR, NOT) и могућност прегледања унешених података по сваком од елемената. Претраживање се може ограничити на језик и/или могућност електронског приступа
  3. Командно претраживање по свим могућим елементима који су понуђени у прегледу префикса и суфикса, уз коришћење звездице (*) као џокер знака, логичких оператора И, ИЛИ, НЕ (AND, OR, NOT), као и оператора близине (WITH, NEAR). Претраживање се може ограничити на врсту градива и/или могућност електронског приступа.

  Више о претраживању може се наћи у менију Помоћ електронског каталога.  горе штампај пошаљи