http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=9649

Каталози библиотеке манастира Хиландара


Каталози

  1. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара / Димитрије Богдановић. Старе штампане књиге манастира Хиландара / Дејан Медаковић. – Београд, 1978. – /Том 1/ Каталог; /Том 2/ Палеографски албум.
  2. Каталог књига на српскохрватском језику од 18. до 20. века / приредили Миодраг Живанов, Драгутин Никчевић и Радисав Цајић. – Београд, 1989.
  3. Каталог књига на бугарском и руском језику од 19. до 20. века / приредио Миодраг Живанов. – Београд, 2004.
  4. Каталог штампане књиге од 17. до 19. века (у припреми).


Серијска издања

  1. Каталог листова и часописа на српском језику и на страним језицима. – Београд, 2006. PDF