http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=3811

Стручни скупови


13. годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије Електронска грађа и извори у библиотекама, Вршац, 4–6. септембар 2019.

Заједница матичних библиотека Србије вас позива да учествујете на стручно-научном скупу Библионет 2019.

Развој информационог друштва и пораст броја електронских информација, условили су и нужност прилагођавања библиотека насталим променама које се огледају у прихватању и разумевању електронске грађе и извора које треба да прикупљају, чувају и издају на коришћење. Присуство електронске грађе и извора у библиотекама донело је низ нових отворених питања која се односе, пре свега, на принципе обраде информација у електронском облику, али и на њихово дуготрајно чување. Наиме, честа промена формата, врсте медија на којима су информације садржане као и несталност интернет адреса он-лајн издања, отвара питање обезбеђивања начина да садржај који је на њима похрањен остане приступачан и након застаревања машина и софтвера за репродукцију, приступ и препознавање садржаја као и пропадљивости медија на којима су изворно произведени. Производња електронских публикација у специјализованим форматима карактеристичним за е-издаваштво и однос библиотека и издавача у овој области, обрада и чување информација садржаних на платформама које представљају помоћна средства у настави, архивирање веб садржаја, проблеми у прикупљању, чувању и коришћењу електронског обавезног примерка електронских публикација (електронске грађе и извора), недостаци у примени актуелне законске регулативе која уређује ову област као и њено осавремењавање, представљју окосницу у оквиру које треба да буду отворена питања која се тичу уређивања ове области и утврђивања даљег правца развоја у оквиру библиотекарске струке.

Значај теме огледа се у покушају да се направи прегледна студија досадашњих постигнућа у области рада са електронском грађом и изворима у библиотекама, али и да се обезбеди проблемски приступ овој теми, с обзиром на чињеницу да је досадашња пракса показала да су искуства недовољна, да је пракса неуједначена и да постоје бројна отворена питања код библиотекара која се тичу односа према грађи у електронском формату.

Пријављени радови треба да проблематизују питања у вези са:

 • форматима електронских књига, историјатом њиховог настанка, као и настанка читача за њихову репродукцију;
 • настанком, улогом и проблемима е-издаваштва;
 • принципима и проблемима у вези са коришћењем е-књига у библиотекама;
 • законодавством, продукцијом, библиографском контролом и депоновањем, стандардима и обрадом свих врста е-грађе у библиотекама;
 • местом е-публикација у библиографији;
 • врстама дигиталних аудио-докумената – начином коришћења, приступа, техничким својствима, начинима коришћења у библиотекама, постојећим и потенцијалним новим корисничким групама, као и техничким захтевима за трајно чување;
 • принципима и проблемима у вези са обрадом и чувањем „рукописне” грађе рађене у е-формату;
 • проблемима обраде и коришћења електронских уџбеника као специфичног новог наставног средства;
 • принципима и проблемима у вези са прикупљањем и чувањем електронског обавезног примерка публикација;
 • принципима и проблема у вези са архивирањем веба;
 • појмом дигиталног културног добра.

  На скупу се очекују и предавања гостију из региона, као и учешће представника појединих издавачких кућа, али и представљање идеје државног дата центра, за који је планирана стратешка улога у дуготрајном чувању електронских података.

  Традиционално, на скупу ће бити додељена награда „Ђура Даничић” за допринос развоју библиотекарства и културе у целини.

  Молимо матичне библиотеке Србије да проуче концепцију скупа у 2019. години и о њој обавесте све јавне библиотеке на подручју своје матичности.

  Као и ранијих година, молимо вас да се за додатне информације у вези са пријавом радова обратите секретару Заједнице, Драгани Милуновић.

  Пријаве за учешће на скупу у форми готовог текста треба доставити о 15. јуна 2019. године на адресу dragana.milunovic@nb.rs.

  Програмски одбор скупа извршиће селекцију пријављених радова, а у складу са праксом из свих претходних година, трошкове учешћа на скупу за колеге чији радови буду прихваћени сносиће Заједница матичних библиотека Србије уз подршку Министарства културе и информисања.  Информације о прихваћеним радовима биће објављене најкасније до 15. јула 2019.

  Очекујемо вас у Вршцу!

  XI међународни сусрети библиотекара слависта
 • БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СЛОБОДЕ Сарајево, 24-26. април 2015.

 • Овогодишњи сусрети у Сарејеву отварају теме о слободи говора. Где су границе интелектуалних слобода, ко их поставља и колико библиотекарство као струка учествују у томе? Где су границе дигиталних слобода? Ова и слична питања отварају дискусије о друштвеној одговорности библиотека и библиотекара у актуелним збињањима у нашем окружењу, али и у свету.  Рок пријаве за радове (сажетак) 1. април 2015.
  Сажетке слати на sarajevoicsl@gmail.com или teronic@gmail.com.
  Семинар ~ "Усклађивање потреба и могућности у савременом библиотекарству" Требиње, 16-17. април 2015.

  Управа Друштва библиотекара Републике Српске позива све заинтересоване стручњаке на семинар у Требињу, од 16-17. априла 2015. године. Радни наслов је: “Усклађивање потреба и могућности у савременом библиотекарству”.

  Овај семинар отвориће теме o значају библиотеке и библиотекара у образовно-научном процесу, о библиотекама у дигиталном добу као и улози школске библиотеке у образовном систему. У оквиру семинара одржаће се и мини фестивал петоминутног филма о библиотеци и библиотекару.  Пријава радова и слање сажетака и кључних речи до 28.02.2015.

  http://www.bibliotekarirs.org/obavjestenje/
  Конференција ~ "Библиотеке као моћни партнери у промовисању резултата пројеката доживотног учења"

 • Желели бисмо да вас позовемо на конференцију "Библиотеке као моћни партнери у промовисању резултата пројеката доживотног учења" која ће се одржати у Риги, у Народној библиотеци Летоније, 19. септембра 2014.

  Ова конференција представља одличну прилику да промовишете резултате ваших пројеката, да дискутује о новим стратегијама дисеминације и да размените идеје о сарадњи са библиотекама.


 • Прелиминарни програм, регистрацију и практичне информације можете наћи на сајту Di-XL  VIII стручно-научни скуп
  Заједнице матичних библиотека Србије
 • БИБЛИОНЕТ 2014 Нови Сад, 5-6. јун 2014.  XI међународна конференција:
  ОТВОРЕН ПРИСТУП ЗНАЊУ У БИБЛИОТЕКАМА
  Београд, 26. октобар 2012.
  Народна библиотека Србије, Скерлићева 1

  Програм, пријава и БДС блог

  Пријава радова и слање сажетака и кључних речи најкасније до 1.9.2012.
  18. Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића

  Одбор Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића у Инђији упућује П О З И В за пријаву учешћа на 18. Сусретима библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића.

  http://www.bibliotekaindjija.rs/code/navigate.php?Id=138

  Рок за пријаву учешћа је најкасније до 30. септембра 2012. године  Позив за учешће


  Десета међународна конференција БДС:
  ХОРИЗОНТИ СВЕТСКОГ / ЕВРОПСКОГ БИБЛИОТЕКАРСТВА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ
  Београд, 27–28. октобар 2011.
  Народна библиотека Србије, Скерлићева 1 (уз подршку Министарства културе РС)

  http://bdsrs.blogspot.com/p/konferencije.html

  Пријава радова и слање сажетака и кључних речи најкасније до 1. септембра 2011.
  Међународна научна конференција:
  Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину
  Београд, 30. септембар - 2. октобар 2011.
  Филолошки факултет, Београд

  http://www.digitalheritage.fil.bg.ac.rs/

  Предлог теме излагања (1500 карактера) треба доставити најкасније до 1. августа 2011. године.
  X КОНФЕРЕНЦИЈА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СТАНДАРДИ:
  ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ БАШТИНЕ
  Београд, 22 - 23. 9 2011.
  Математички факултет, Београд (уз подршку Министарства просвете и науке РС)

  http://ncd.org.rs/ncd_sr/Events/NCDbeograd2011/NCD_Beograd2011.html

  Рок за слање апстраката је 1. септембар 2011.
  Архива 2011.

  6. SEEDI конференција: Дигитализација културне и научне баштине

  Загреб, Република Хрватска

  18-20. мај 2011.

  http://seedi.ncd.org.rs/seediConference6.htm
  Архива 2010

  Архива 2009

  Архива 2008

  Архива 2007

  Архива 2006