http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=33929Народна библиотека Србије објавила је репринт издање четвртог тома Народних игара, капиталног дела сестара Јанковић из области етнокореологије.