http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=32266Речник садржи терминологију која се користи у теорији и пракси библиотекарства и информационих наука, сродних и додирних области, на енглеском и српском језику. Чини га 26.400 одредница, и то 12.400 на енглеском и 14.000 на српском језику.