http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=25015

Библиографија Сербика. Серијске публикације


Импресум за 2012.

ISSN 1820-8274

Главни и одговорни уредник
Дејан Ристић

Уређивачки одбор
Ивана Николић, Милорад Вучковић Брацо, Светлана Јаничић, Слободанка Комненић, мр Здравка Радуловић, Дубравка Симовић и Јасмина Трифунац

Главни уредник
мр Здравка Радуловић

Главни редактори
Љиљана Драгичевић, Штефанија Маћко

Електронско издање
Биљана Ракочевић
Милорад Вучковић
Ненад Јеремић

Библиотеке сараднице
Библиотека Матице српске

ИЗДАЈЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
Београд, Скерлићева 1, тел. +381(0)11 2451-242
фаx +381(0)11 2451-289
е-маил: bibliografija@nb.rs
http://www.nb.rs
жиро рачун:840-506668-17