http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=14233

Истраживање тржишта књига у Србији


Истраживање је за Народну библиотеку Србије организовало, спровело и координирало предузеће МЦ Мост - KnjigaInfo.com, у периоду септембар - октобар 2006.