http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=1318

Заједница матичних библиотека Србије


Заједница матичних библиотека Србије је асоцијација основана у циљу изграђивања јединственог библиотечко-информационог система, унапређивања остваривања матичних функција и матичности у библиотекарству, као и унапређивања библиотечко-информационе делатности у библиотекарству у Републици Србији.