http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=11111

ВБС


Све вести из ВБС-а

http://vbshome.vbs.rs/sr/obavestenja_novosti/
[јун 2007.]
Министарство културе Републике Србије преузима обавезу покривања финансијских трошкова јавних библиотека за рад у систему узајамне каталогизације COBISS.SR


Схватајући велики значај система узајамне каталогизације COBISS.SR, Министарство културе Републике Србије је показало велико интересовање за проблеме на које наилазе јавне библиотеке, које активно суделују у изградњи једне свеобухватне Виртуелне библиотеке Србије, на COBISS платформи.

Како би било омогућено да се што већи број јавних библиотека укључи у овај систем и тако потпомогнe изградњи српског онлине Централног електронског библиографског каталога, Министарство културе је обезбедило финансијска средства за покривање трошкова месечних чланарина за активно учешће у поменутом систему.