http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=%2012752

Захарија Орфелин, Искусни подрумар


о књизи

«Орфелинов Искусни подрумар (крај XВИИИ века) прва је српска књига намењена виноградарима, али она је, како је напред речено, била намењена и васпитању укуса. Такве књиге одувек су излазиле само из руку писаца префињених осећања, и оних писаца који су били спремни да учине много у ширењу лепог у свим оквирима човековог живота. У нашој културној историји нико није проучавао трајање, мене и утицај васпитања укуса, а и то је незаобилазна категорија за схватање духовних вредности.»

Лазар Чурчић