Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за кориснике > Међубиблиотечка позајмица


Међубиблиотечка позајмица


Народна библиотека врши међубиблиотечку позајмицу публикација из својих фондова и из фондова других библиотека у Србији и иностранству. За читаоце изван Београда публикације се позајмљују на захтев институција (библиотека). Тако позајмљене публикације се користе искључиво у просторијама институције преко које су тражене. Публикације се позајмљују најдуже на 30 дана.

Ван Библиотеке се позајмљују искључиво монографске публикације. Достављају се и копије чланака из часописа, односно делова других публикација.
Публикације издате до 1945. године не издају се на позајмицу изван НБС.

Наплаћује се поштарина и трошкови копирања.

Контакт:

Слободан Злоколица, виши библиотекар
Виши стручни сарадник за међубиблиотечку позајмицу
радно време: 8-16 часова
тел: +381 11 2452 952
фаx: +381 11 2452 952
Е-mail: slobodan.zlokolica@nb.rs
или
Народна библиотека Србије
Служба међубиблиотечке позајмице
11000 Београд, Скерлићева 1
e-mail: mbp@nb.rs

горе штампај пошаљи