Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за кориснике > Читаонице


Читаонице


 • Pročitaj mi
 • Централна читаоница


  Народна библиотека Србије корисницима ставља на располагање 12 читаоница. Све читаонице имају и места за леворуке, тако да слободно можете тражити и таква корисничка места.


  ПРВИ СПРАТ:
  Централна читаоница – 281 корисничко место, ознака Ц; користе се само књиге.

  Референсна читаоница – 54 корисничка места, ознака Р, 10 рачунара. Користи се уколико Вам је за рад потребан већи број приручника или Вам у истраживању помажу информатори.
  Информатори Референсне збирке ће Вам помоћи у Вашем истраживачком раду, тематским и ретроспективним претраживањима, упутити Вас како да користите штампане и електронске изворе, водити Вас кроз богати фонд приручника који је смештен у слободном приступу у читаоницама. Можете им се обратити директно у соби 261, јединој канцеларији која се налази у централној читаоници, код дежурног информатора референсне збирке или путем електронске адресе refzbir

  Читаоница периодике – 54 корисничка места, ознака П, 10 рачунара; користе се новине и часописи.

  Електронска читаоница – 46 корисничких места, од којих 22 стојећа и 24 седећа, ознака Е, 46 рачунара. Рачунари се користе за претраживање електронског каталога и других извора информација.

  Читаоница Посебних фондова


  ГАЛЕРИЈА:
  Научна читаоница – 30 корисничких места, ознака Н, 10 рачунара; користе се све врсте грађе.
  Научна читаоница намењена је научницима, истраживачима и студентима докторских студија. За резервацију места потребно је да донесете неки документ којим доказујете свој статус, као што је индекс постдипломских студија или писмо препоруке Ваше истраживачке институције. Корисничко место у научној читаоници можете резервисати на 10 дана или на месец дана, уз посебну доплату према утврђеном ценовнику. Доплата се обавља на месту за учлањивање. Свакo место опремљено је касетом у којој можете закључати своје ствари и грађу коју ћете користити дуже време. По завршетку рада, кључ од ормана предајете информатору у научној читаоници.

  Правна библиотека – 12 корисничких места, ознака ПБ, 10 рачунара; користи се грађа која је у слободном приступу.
  Правна библиотека је организована као специјална збирка у оквиру које се налази литература из области права и њему сродних наука, као и званична документа (службени листови и гласници, међународни уговори, статистички годишњаци). Корисницима је доступна и домаћа правна ИндоК база података. Публикације у оквиру центра имају у сигнатури словну ознаку ПБ. Електронска адреса информатора: pravnicentar.

  Центар за библиотекарство и информационе науке – 31 корисничко место, ознака БФ, 10 рачунара; користи се грађа која је у слободном приступу.
  Центар садржи збирку стручне литературе из библиотекарства и информационих наука. Центар је превасходно намењен студентима библиотекарства и информатике, библиотекарима за стручно усавршавање и корисницима других профила који имају потребу за информацијама из ове области. Фонд се налази у слободном приступу. Публикације такозваног Б-фонда у сигнатури садрже ознаку БФ. Електронска адреса информатора: bfond

  Читаоница посебних фондова – 37 корисничких места, ознака ПФ, 10 рачунара. Користи се књижна и некњижна грађа из посебних збирки (стара и ретка књига, књижевни и други рукописи и архивалије, фотодокумента, гравире и ликовни материјали, плакати, ситни документациони материјали, легати и библиотеке целине).
  У овој читаоници можете да користите специфичне врсте грађе од изузетног културног значаја и велике музеолошке вредности, која су распоређене у следеће збирке:
  - Збирка старе и ретке књиге, starairetkaknjiga;
  - Збирка млађих књижевних рукописа и архивалија, rukopisi;
  - Графичка збиркa, grafika;
  - Збирка фотодокумената, fotodokumenta;
  - Збирка картографске грађе, kartografija;
  - Збирка документационог материјала, dokumentacionimaterijal;
  - Библиотеке целине и легати, legati.


  Картографска читаоница – 1 корисничкo местo, ознака КР; користи се грађа из картографске збирке НБС.
  Посебна картографска читаоница опремљена је столом за прегледање и прецизно прецртавање карата и планова

  Мултимедијална читаоница – 52 корисничка места, ознака ММ, 52 рачунара; користи се аудиовизуелна грађа.
  У новој Мултимедијалној читаоници можете да користите све мрежне сервисе, као и документе на компакт дисковима (CD-rom и DVD) из збирки НБС. Дакле, можете да слушате музику, гледате филмове и користите све друге врсте аудиовизуелне грађе из фондова НБС.

  Центар за слепе и слабовиде– 5 корисничких места, ознака
  ЦСС, 5 рачунара и комплетна информатичка опрема за слепе и слабовиде; користи се грађа на Брајевом писму и електронска издања.

  Музичка читаоница – 6 корисничких места, ознака МЧ; користе се музикалије и фонодокументи.
  У Музичкој читаоници, опремљеној са 6 корисничких места, приступом Интернету и аудио и видео уређајима, можете користити нотну грађу (штампану и рукописну), преслушавати звучне снимке (грамофонске плоче, аудио касете, компакт дискове) и гледати видео записе најразличитијих садржаја (VHS касете и DVD).
  Електронска адреса: muzikalije.

  Распоред места у читаоницама

  Централна читаоница PDF
  Читаоница периодике PDF
  Референсна читаоница PDF
  Читаоница Посебних фондова PDF
  Научна читаоница PDF
  Читаоница Б фонда PDF
  Читаоница Правног центра PDF

  Мапе

  Приземље PDF
  Први спрат PDF
  Галерија PDF

  горе штампај пошаљи