Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > За библиотекаре > Стручна звања


Стручна звања


Контакт и информације:
Јелена Марковић
011/245.69.44
011/245.12.42 лок. 23
email: jelena.markovic@nb.rsСтицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности

Стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, као својеврстан облик напредовања у струци, представља право сваког запосленог на библиотечко- информационим пословима које се остварује у складу са законом и подзаконским актима.

Правилником о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС" бр. 22/13) ближе су одређени услови за стицање виших стручних звања. PDF Word

На основу члана 48. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС" бр. 52/11), Министар културе и информисања донео је Решење о именовању Републичке комисије за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности PDF

  • Пословник о раду Републичке комисије за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности и Матичне комисије за утврђивање предлога за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности PDF
  • Закључци са састанка Републичке комисије са председницима матичних комисија за звања PDF