Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Јавне набавке 2019.


Јавне набавке 2019.


 • Правилник о набавкама у Народној библиотеци Србије

 • План јавних набавки за 2019. годину
 • Прва измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Друга измена Плана јавних набавки за 2018. годину


  Отворени поступак

  1. Јавна набавка услуга – испитивања и санације стабилног система CO2 за гашење пожара, ЈНBВ бр. 03/2019.

   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  2. Јавна набавка услуге одржавања хигијене код Наручиоца НБС ЈНВВ бр. 05/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  3. Јавна набавка услуге штампања публикација, рекламног и осталог материјала, ЈНВВ бр. 07/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  4. Јавна набавка добара – књига и периодике за потребе размене са иностраним библиотекама, ЈНВВ бр. 11/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  Поступак јавне набавке мале вредности

  1. Јавна набавка добара – опреме и материјала за конзервацију, рестаурацију, књиговезачке послове и чување грађе посебних фондова, ЈНМВ бр. 01/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
   Измењена конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  2. Јавна набавка услуга – продужетак права коришћења и куповина нових лиценци за ИТ сектор, Партија 1, ЈНМВ бр. 02/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлуку о обустави поступка
   Обавештење о обустави поступка

  3. Јавна набавка услуга дигитализације библиотечке грађе – технички застарелих звучних извора/грамофонских плоча сниманих на 78 обртаја у минуту, ЈНМВ 04/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  4. Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и путног осигурања за потребе службених путовања запослених код Наручиоца ЈНМВ бр. 06/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  5. Јавна набавка услуге осигурања објекта и имовине НБС, запослених и моторних возила, ЈНМВ бр. 08/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  6. Јавна набавка у добара – набавка тонера, ЈНМВ бр. 09/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  7. Јавна набавка мале вредности услуге развоја и одржавања постојећих библиотечких сервиса, ЈНМВ бр. 10/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Одлука о обустави поступка за Партију 2
   Обавештење о обустави поступка за Партију 2
   Обавештење о закљученом уговору за Партије 1 и 3


  8. Јавна набавка мале вредности услуга израде апликације за Мрежу библиотека Србије (MBS) и израде апликације за вођење регистра издавача и њихових издања (ISBN/CIP пословање) - I фаза, обликована по партијама, ЈНМВ бр 12/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  9. Јавна набавка надоградње и реконфигурације локалне рачунарске мреже у административном делу зграде Народне библиотеке Србије – II фаза, ЈНМВ бр. 13/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  10. Јавна набавка мале вредности: набавка добара – набавка PP апарата типа S и CO2, ЈНМВ бр. 34/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

  1. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Ebsco, ЈНПП бр. 14/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  2. Претплата на базу података и часописа у електронској форми SciVal, SCOPUS и Science Direct издавача Elsevier, ЈНПП бр. 15/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  3. Претплата на базу података и часописа у електронској форми SciFinder – Chemical Abstract, ЈНПП бр. 16/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  4. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Springer Link, ЈНПП бр. 17/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  5. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Wiley&Blackwell Interscience, ЈНПП бр. 18/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  6. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Web of Science, Journal Citation Report и Web of Science – Proceedings, издавача Clarivate Analytics, ЈНПП бр. 19/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  7. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Pysch Info (APA), ЈНПП бр. 20/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  8. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Cambridge‚ Journal OnLine, ЈНПП бр. 21/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  9. Претплата на базу научних часописа EmeraldInSight, ЈНПП бр. 22/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  10. Претплата на базу података и часописа у електронској форми MUSE, ЈНПП бр. 23/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  11. Претплата на базу података и часописа у електронској форми JSTOR, ЈНПП бр. 24/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  12. Претплата на базу података и часописа у електронској форми CAB Abstracts, ЈНПП бр. 25/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  13. Претплата на базу података и часописа у електронској форми RSC OnLine, ЈНПП бр. 26/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  14. Претплата на базу података и часописа у електронској форми IoP Electronic Journals, ЈНПП бр. 27/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  15. Претплата на базу података и часописа у електронској форми ASME Digital Library, ЈНПП бр. 28/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  16. Претплата на базу података и часописа у електронској форми HeinOnline, ЈНПП бр. 29/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  17. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Sage, Journals OnLine Publishing, ЈНПП бр. 30/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  18. Претплата на базу података и часописа у електронској форми American Chemical Society, ЈНПП бр. 31/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  19. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Oxford Journals, ЈНПП бр. 32/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  20. Јавна набавка добара: стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције библиотечког фонда Народне библиотеке Србије, обликована по партијама, ЈНПП бр. 33/2019.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
   уговора
   Обавештење о закљученом уговору – Партија 2
   уговора
   Обавештење о закљученом уговору – Партија 3
   уговора
   Обавештење о закљученом уговору – Партија 4
   уговора
   Обавештење о закљученом уговору – Партија 5
   уговора
   Обавештење о закљученом уговору – Партија 6
   уговора
   Обавештење о закљученом уговору – Партија 7
   уговора
   Обавештење о закљученом уговору – Партија 8
   уговора
   Обавештење о закљученом уговору – Партија 9