Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Јавне набавке 2019.


Јавне набавке 2019.


 • Правилник о набавкама у Народној библиотеци Србије

 • План јавних набавки за 2019. годину
 • Прва измена Плана јавних набавки за 2018. годину


  Отворени поступак

  1. Јавна набавка услуга – испитивања и санације стабилног система CO2 за гашење пожара, ЈНBВ бр. 03/2019.

   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори  2. Јавна набавка услуге одржавања хигијене код Наручиоца НБС ЈНВВ бр. 05/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација  3. Јавна набавка услуге штампања публикација, рекламног и осталог материјала, ЈНВВ бр. 07/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација  Поступак јавне набавке мале вредности

  1. Јавна набавка добара – опреме и материјала за конзервацију, рестаурацију, књиговезачке послове и чување грађе посебних фондова, ЈНМВ бр. 01/2019.

   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
   Измењена конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  2. Јавна набавка услуга – продужетак права коришћења и куповина нових лиценци за ИТ сектор, Партија 1, ЈНМВ бр. 02/2019.

   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлуку о обустави поступка
   Обавештење о обустави поступка


  3. Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и путног осигурања за потребе службених путовања запослених код Наручиоца ЈНМВ бр. 06/2019.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација • горе штампај пошаљи