Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Најновија издања Народне библиотеке Србије >
Наслов: Управљање библиотеком са једним запосленим
Аутор: Лари Куперман
Превод са енглеског: Ирена Бузић
Издавач; Народна библиотека Србије, 2017.
Едиција Савремена библиотека


Библиотекари који су једини запослени у својој библиотеци или соло библиотекари суочавају се са посебним изазовом своје професије, без обзира на тип библиотеке у којој раде. За разлику од својих колега у великим библиотечким системима попут националних и универзитетских библиотека, у којима специјалисти и субспецијалисти суверено владају својим областима рада и у интеракцији са другим специјалистима чине систем, соло библиотекари сами организују, одржавају и, требало би, и унапређују систем који почива на њиховим знањима, вештинама и способностима. Управљање библиотеком са једним запосленим нуди соло библиотекарима приручничку помоћ у савладавању задатака менаџмента, промовисања библиотеке и њених ресурса, лобирања, коришћења информационе технологије, формирања и вођења збирке, каталогизације и класификације, рада са корисницима и многим другим питањима на која треба да нађу одоговор. Теоријска основа многих проблема и недоумица, практични савети и студије случаја организовани у осам поглавља приручника из пера искусног соло библиотекара Ларија Купермана сасвим сигурно ће олакшати соло библиотекарима организовање малих библиотека у којима раде на начин да адекватно одговоре потребама својих корисника и не остану изоловани у односу на своју стручну заједницу.горе штампај пошаљи