Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Јавне набавке 2018.


Јавне набавке 2018.


 • Правилник о набавкама у Народној библиотеци Србије

 • План јавних набавки за 2018. годину
 • Прва измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Друга измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Трећа измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Четврта измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Пета измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Шеста измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Седма измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Осма измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Девета измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Десета измена Плана јавних набавки за 2018. годину
 • Једанаеста измена Плана јавних набавки за 2018. годину
  Отворени поступак

  1. Јавна набавка услуга одржавања хигијене у објекту Наручиоца, ЈНВВ бр. 02/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  2. Јавна набавка гасног уља Екстра Лако Евро Ел, ЈНВВ бр. 34/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измена конкурсне документације
   Питања и одговори 1
   Питања и одговори 2
   Обавештење
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  3. Јавна набавка добара- књига за потребе размене са иностраним библиотекама, ЈНВВ бр. 38/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору
  4. Јавна набавка покретних архивских регала на ручни-механички погон за потребе смештаја библиотечке грађе у депоу Народне библиотеке Србије, ЈНВВ бр. 48/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  5. Јавна набавка добара – набавка електричне енергије, ЈНВВ бр. 54/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  Postupak javne nabavke male vrednosti

  1. Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио карата, хотелског смештаја и путног осигурања за потребе службених путовања запослених код Наручиоца ЈНМВ бр. 03/2018.
   Позив за подношење поунда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  2. Јавна набавка добара - опреме и материјала за конзервацију, рестаурацију и књиговезачке послове ЈНМВ бр. 04/2018.
   Позив за подношење поунда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  3. Јавна набавка услуге осигураwа објекта и имовине НБС, запослених и моторних возила ЈНМВ бр. 05/2018.
   Позив за подношење поунда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  4. Јавна набавка добара - набавка тонера, ЈНМВ бр. 06/2018.
   Позив за подношење поунда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  5. Јавна набавка добара-набавка периодике/серијских публикација за потребе размене са иностраним библиотекама ЈНМВ бр. 14/2018
   Позив за подношење поунда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  6. Јавна набавка услуге надоградње и реконфигурације локалне рачунарске мреже у административном делу НБС, ЈНМВ бр. 27/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о обустави поступка
   Обавештење о обустави поступка


  7. Јавна набавка добара - набавка књига за потребе попуњавања минуса фонда обавезног примерка НБС ЈНМВ бр. 28/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измене и допуне конкурсне документације
   Обавештење о продужетку рока за подношење понуде
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  8. Јавна набавка услуге штамапања публикација, рекламног материјала, пословног имена са логом Наручиоца на РФИД картицама, ЈНМВ бр. 29/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлуку о додели уговора за Партију 1.
   Одлуку о обустави поступка за Партију 2.
   Обавештење о закљученом уговору Партија 1.
   Обавештење о обустави поступка Партија 2.


  9. Јавна набавка услуге одржавања инсталационог система / одржавање
   система вентилације и климатизације ЈНМВ бр. 30/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  10. Јавна набавка услуге надоградње и реконфигурације локалне рачунарске мреже у административном делу НБС, ЈНМВ бр. 31/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  11. Јавна набавка добара - IT и пратеће опреме, ЈНМВ бр. 32/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  12. Јавна набавка добара - набавка електроматеријала за текуће одржавање објекта Народне библиотеке Србије, ЈНМВ бр.33/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори 1
   Измена конкурсне документације
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  13. Јавна набавка радова на детаљним геотехничким истраживањима терена ЈНМВ бр. 35/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Додатна појашњења
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  14. Јавна набавка услуге обнове произвођачких сервиса и одржавања за NETAPP storage и одржавање HP опреме, ЈНМВ 36/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  15. Јавна набавка услуга - продужетка права коришћења и куповина нових лиценци за ИТ сектор, ЈНМВ бр 37/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора за Партију 2. и 3.
   Одлука о обустави поступка за Партију 1.
   Обавештење о обустави поступка за Партију 1
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 3


  16. Јавна набавка услуге штампања пословног имена са логом Наручиоца на РФИД картицама, ЈНМВ бр. 39/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  17. Јавна набавка канцеларијског материјала, ЈНМВ бр.40/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  18. Јавна набавка система за стерилизацију културних добара на папиру и пергаменту, ЈНМВ бр. 41/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  19. Јавна набавка горива за моторна возила Народне библиотеке Србије, ЈНМВ бр. 42 /2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  20. Набавка система DISCOVERY SERVICE за обједињену претрагу претплаћених сервиса, са имплементацијом – за потребе српске научне и истраживачке заједнице, ЈНМВ бр. 45/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  21. Јавна набавка добара- набавка хигијенског материјала за потребе Народне библиотеке Србије, ЈНМВ бр.46/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  22. Јавна набавка услуге чишћења вентилационих канала за потребе Наручиоца, ЈНМВ бр. 47/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  23. Јавна набавка услуге одржавања система видео-надзора, контроле приступа и одржавања ПП система, ЈНМВ бр. 53/2018.
   Позив за достављање понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори – први део
   Питања и одговори – други део
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 1.
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 2.
   Обавештење о обустави поступка за партију 3.  24. Јавна набавка услуга – куповина нових лиценци за ИТ сектор, ЈНМВ 51/2018.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о обустави поступка
   Обавештење о обустави поступка  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

  1. Јавна набвака добара- набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције фонда НБС, JNPP br. 01/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  2. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Science Direct, SCOPUS и Elsevier ebooks издавача Elsevier, бр. ЈНПП 07/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  3. Претплата на базу података и часописа у електронској форми SciFinder – Chemical Abstract , ЈНПП бр. 08/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  4. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Web of Science, Journal Citation Report и Web of Science – Proceedings , ЈНПП бр. 09/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  5. Претплата на базу података и часописа у електронској форми American Chemical Society, ЈНПП бр. 10/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  6. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Ebsco, ЈНПП бр. 11/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  7. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Springer Link , ЈНПП бр.12/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  8. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Wiley&Blackwell Interscience, ЈНПП бр.13/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  9. Претплата на базу података и часописа у електронској форми MUSE, ЈНПП бр. 15/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  10. Претплата на базу података и часописа у електронској форми ASME Digital Library, ЈНПП бр. 16/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  11. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Cambridge‚ Journal OnLine , ЈНПП бр. 17/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  12. Претплата на базу података и часописа у електронској форми HeinOnline , ЈНПП бр. 18/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  13. Претплата на базу података и часописа у електронској форми IoP Electronic Journals, ЈНПП бр. 19/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  14. Претплата на базу података и часописа у електронској форми JSTOR, ЈНПП бр. 20/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  15. Претплата на базу података и часописа у електронској форми APS - American Physical Society, ЈНПП бр. 21/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  16. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Oxford Journals, ЈНПП бр. 22/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  17. Претплата на базу података и часописа у електронској форми PyschInfo, ЈНПП бр. 23/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  18. Претплата на базу података и часописа у електронској форми RSC OnLine, ЈНПП бр. 24/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  19. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Sage, Journals OnLine Publishing , ЈНПП бр. 25/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  20. Јавна набавка добара - стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције библиотечког фонда, ЈНПП бр. 26/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 1.
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 2.
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 3.
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 4.
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 5.


  21. Претплата на базу научних часописа EmeraldInSight, ЈНПП бр. 43/2018.
   Конкурсна документација
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  22. Претплата на базу научних књига Ebsco Host, ЈНПП бр. 44/2018.
   Конкурсна документација
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору
  23. Јавна набавка добара- годишње лиценце за систем аутоматизације библиотечких функција -узајамне каталогизације ЈНПП бр. 49/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  24. Набавка услуга испитивања и санације стабилног система CО2 за гашење пожара, ЈНПП бр. 50/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  25. Jавна набавка добара - старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП бр. 52/2018.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору – партија 1
   Обавештење о закљученом уговору – партија 2
   Обавештење о закљученом уговору – партија 3
   Обавештење о закљученом уговору – партија


 • горе штампај пошаљи