Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Најновија издања Народне библиотеке Србије >
Наслов: Драган Алексић – Ликовне критике
Аутор: Јасна Јованов
Издавач: Народна библиотека Србије, 2017.


Ауторка је уобличила и својеврсну мини-биографију једног од најзначајнијих ликовних критичара у међуратном периоду, ревитализујући праксу критичког осврта на историју ликовне критике, иначе готово неприметну у домаћој историографији последњих деценија. Освртом на Алексићево критичко рашчитавање Петра Добровића, Саве Шумановића, Јована Бијелића и осталих хероја модерне, иначе блиске критичаревом сензибилитету, ауторка је успела да расветли мање познат део стваралаштва овог изузетно значајног и вишеслојног интелектуалца. Истовремено, кроз психофизичку анализу његовог бића, ауторка је успешно исказала дихотомију на релацији друштво–појединац, указавши на шире оквире збивања на авангардној уметничкој сцени међуратне Југославије.

др Игор Борозангоре штампај пошаљи