Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Најновија издања Народне библиотеке Србије >
Наслов: ISBD Међународни стандардни библиографски опис (Обједињено издање)
Превод са енглеског: Ана Савић
Издавач: Народна библиотека Србије, 2016.
Едиција Савремена библиотека, књ. 19


Од 1974. године, када се појавило „прво стандардно издање“ најстаријег ISBD(M) – стандарда за опис монографских публикација, од када је, у наредним деценијама, објављено седам специјализованих ISBD стандарда за поједине врсте грађе, до Првог прелиминарног обједињеног ISBD-a, објављеног 2007. године (код нас преведено и објављено 2009. као интегративни извор), стигло се и до Обједињеног издања, које је сада пред стручном јавношћу.
Следећи промене које су се у новије време десиле у начину објављивања и дистрибуције извора, Обједињено издање бави се каталогизацијом свих врста грађе и његова је сврха да омогући међународну размену података у оквиру библиотечке заједнице и ван ње (музеји, архиви), чиме се постиже интероперабилност у оквиру семантичког веба.
Издвајање подручја 0 Облик садржаја и врста медија, које је раније било у оквиру подручја 1, поједностављени нивои обавезности, детаљно разрађено подручје 5, обиман речник термина, делимично усклађена терминологија ISBD стандарда и FRBR-а неке су од новина које доноси ово издање, намењено превасходно библиотекарима-каталогизаторима.
Објављивањем Обједињеног издања коначно је створен предуслов за почетак израде националног каталошког правилника, неопходног нашој библиотечкој заједници.

Бранка Ристивојевићгоре штампај пошаљи