Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Библиографија Сербика > Библиографија Сербика. Серијске публикације


Библиографија Сербика. Серијске публикације


Импресум за 2016.

Библиографија Сербика. Серијске публикације

Импресум за 2016.

ISSN 1820-8274

Главни и одговорни уредник
Ласло Блашковић

Уређивачки одбор
Ивана Николић
Милорад Вучковић Брацо
Слободанка Комненић
мр Здравка Радуловић
Илинка Смиљанић
Јасмина Трифунац
(секретар Јелена Митровић) Главни уредник
мр Здравка Радуловић

Главни редактори
Љиљана Драгичевић
Штефанија Маћко

Редактори
Наташа Јовановић
Александра Коцић

Електронско издање
Биљана Ракочевић
Милорад Вучковић
Ненад Јеремић

Библиотеке сараднице
Библиотека Матице српске

ИЗДАЈЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
Београд, Скерлићева 1, тел. +381(0)11 2451-242
фаx +381(0)11 2451-289
e-mail: bibliografija@nb.rs
http://www.nb.rs
жиро рачун:840-506668-17

горе штампај пошаљи