Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Јавне набaвке 2017.


Јавне набaвке 2017.


 • Правилник о набавкама у Народној библиотеци Србије

 • План јавних набавки за 2017. годину
 • Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Трећа измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Четврта измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Пета измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Шеста измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Седма измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Осма измена Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Девета измена Плана јавних набавки за 2017. годину

  Отворени поступак

  1. Јавна набавка услуга одржавања хигијене у објекту Наручиоца, ЈНВВ бр. 01/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измене и допуне конкурсне документације
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Одлукa о предузимању даљих активности пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права
   Обавештење о закључењу уговора


  2. Јавна набавка услуге штампања публикација, рекламног материјала,
   пословног имена са логом Наручиоца на РФИД картицама ЈНВВ бр. 02/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора. Партија 1
   Обавештење о закључењу уговора. Партија 2  3. Јавна набавка добара - књига и периодике за потребе размене са иностраним библиотекама ЈНВВ бр.06/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Одлука о измени и допуни образложења одлуке о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  4. Јавна набавка добара-опреме за дигитализациј, ИТ и пратеће опреме ЈНВВ бр. 09/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Питања и одговори
   Друга измењена конкурсна документација
   Питања и одговори
   Трећа измена конкурсне документације
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора. Партија 1.
   Обавештење о закључењу уговора. Партија 2.
   Обавештење о закључењу уговора. Партија 3.  5. Јавна набавка извођења радова на адаптацији санитарних чворова и зидних облога у административном делу НБС ЈНВВ бр.17/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора.


  6. Јавна набавка гасног уља (Екстра Лако Евро Ел) ЈНВВ бр.37/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора.

  7. Јавна набавка добара- набавка електричне енергије ЈНВВ бр. 53/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора.
  Поступак јавне набавке мале вредности

  1. Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио карата, хотелског смештаја и путног осигурања за потребе службених путовања запослених код Наручиоца ЈНМВ бр.03/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  2. Јавна набавка добара - опреме и материјала за конзервацију, рестаурацију
   и књиговезачке послове ЈНМВ бр. 04/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора Партија 1
   Обавештење о закључењу уговора Партија 2


  3. Јавна набавка услуге осигурања имовине, запослених и моторних возила ЈНМВ бр. 05/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора Партија 1


  4. Јавна набавка услуге одржавања инсталационог система/ одржавање
   система вентилације и климатизације ЈНМВ бр. 30/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора  5. Јавна набавка добара - набавка електро материјала за текуће одржавање НБС ЈНМВ бр. 31/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  6. Јавна набавка добара - куповина иностраних књига и књига за попуњавање минуса обавезног примерка за фонд Народне библиотеке Србије, ЈНМВ бр.33/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измене и допуне конкурсне документације
   Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  7. Јавна набавка услуге одржавања HP опреме (Blade сервери и пратећа мрежна опрема) ЈНМВ бр.34/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измене и допуне конкурсне документације
   Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  8. Јавна набавка услуге одржавања у вангарантном року NetApp Storage (дисковни систем за смештај база података) ЈНМВ бр.35/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измене и допуне конкурсне документације
   Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора  9. Јавна набавка услуге израде софтверског решења за агрегацију метаподатака ЈНМВ бр. 36/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора  10. Јавну набавку добара/ тонера и канцеларијског материјала за потребе Наручиоца ЈНМВ бр.39/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измене и допуне конкурсне документације
   Питања и одговори
   Измене и допуне конкурсне документације
   Одлука о додели уговора. Партија 1.
   Одлука о додели уговора. Партија 2.
   Обавештење о закључењу уговора. Партија 1.
   Обавештење о закључењу уговора. Партија 2.
   Одлука о закључењу уговора. Партија 2.


  11. Јавна набавка услуге чишћења вентилационих канала за потребе Наручиоца, ЈНМВ бр. 40/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору.  12. Јавна набавка услуга продужетка права коришћења и куповина нових лиценци за IT сектор, ЈНМВ бр. 41/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измене и допуне конкурсне документације
   Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Измене и допуне конкурсне документације
   Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора. Партија 1.
   Одлука о додели уговора. Партија 2.
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 1.
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 2.


  13. Јавна набавка добара/ набавка хигијенског материјала за потребе Народне библиотеке Србије ЈНМВ бр. 42/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  14. Јавна набавка горива за моторна возила Народне библиотеке Србије, ЈНМВ бр. 44 /2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора.


  15. Јавна набавка услуга-продужетка права коришћења и куповина нових лиценци, ПАРТИЈА 3 -продужетак права коришћења постојећих лиценци за антивирусну заштиту и Adobe за графичку обраду, ЈНМВ бр. 45/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора.
  16. Јавна набавка добара-опреме за атомско склониште за потребе Народне библиотеке Србије, ЈНМВ бр. 49/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  17. Јавна набавка услуга одржавања система видео надзора и контроле приступа и одржавања ПП система, ЈНМВ бр. 50/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 1.
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 2.
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 3.


  18. Јавна набавка система Discovery Service за обједињену претрагу претплаћених сервиса, са имплементацијом – за потребе српске научне и истраживачке заједнице ЈНМВ бр. 52/2017.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

  1. Јавна набавка добара - стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције библиотечког фонда, ЈНПП бр. 07/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 1.
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 2.
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 3.
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 4.


  2. Претплата на базу података и часописа у електронској форми American Chemical Society, бр. ЈНПП 10/2017
   Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  3. Претплата на цитатну базу и податке намењене вредновању обједињене у сервису Web of Science, ЈНПП бр. 11/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  4. Претплата на базу података и часописа у електронској форми EBSCO Publishing,ЈНПП бр.12/2017
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  5. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Springer Link, бр. ЈНПП 13/2017
   Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  6. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Science Direct и SCOPUS издавача Elsevier, бр. ЈНПП 14/2017
   Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  7. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Sci Finder - Chemical Abstract, бр. ЈНПП 15/2017
   Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  8. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Willey & Blackwell Interscience, бр. ЈНПП 16/2017
   Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  9. Претплата на базу научних часописа American Physical Society, JNPP br.18/2017
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  10. Претплата на базу научних часописа ASME Digital Library ЈНПП бр. 19/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  11. Претплата на базу научних часописа Cambridge Journals Online, ЈНПП бр. 20/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  12. Претплата на базу научних часописа Hain Online, ЈНПП бр. 21/2017
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора  13. Претплата на базу научних часописа IoP, ЈНПП бр. 22/2017
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  14. Претплата на базу научних часописа JSTORE, ЈНПП бр. 23/2017
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  15. Претплата на базу научних часописа MUSE, ЈНПП бр. 24/2017
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  16. Претплата на базу научних часописа Oxford Journals, ЈНПП бр. 25/2017
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  17. Претплата на базу научних часописа RSC OnLine, ЈНПП бр. 26/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  18. Претплата на базу научних часописа SAGE Journals Online, ЈНПП бр. 27/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора


  19. Претплата на базу научних часописа PyschInfo, JNPP br.28/2017
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговора

  20. Јавна набавка добара - стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције библиотечког фонда, ЈНПП бр. 32/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 1.
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 2.
   Обавештење о закљученом уговору, Партија 3.  21. Јавна набавка услуге надоградње постојеће програмске платформе за
   дигиталну библиотеку Народне библиотеке Србије ЈНПП бр. 43/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закључењу уговору.  22. Претплата на базу научних књига EBSCO Host, ЈНПП бр. 46/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  23. Претплата на базу научних часописа EmeraldInSight, ЈНПП бр. 47/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  24. Јавна набавка добара - стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције библиотечког фонда, ЈНПП бр. 48/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 1
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 2
   Обавештење о закљученом уговору. Партија 3
  25. Jавна набвавка добара годисње лиценце за систем аутоматизације библиотецких функција узајамне калатогизације ЈНПП бр.51/2017.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива
   Конкурсна документација
   Одлуку о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива
   Обавештење о закљученом уговору
 • горе штампај пошаљи