Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > За библиотекаре > Листа 10 најчешће позајмљиваних наслова у јавним библиотекама Србије


Листа 10 најчешће позајмљиваних наслова у јавним библиотекама Србије


2018.
Од 155 јавних библиотека у Србији, на анкетни упитник одговорило је 117 библиотека, достављајући податке о броју позајмљивања књига домаћих аутора.
Тешкоћу у утврђивању листе представља чињеница да библиотеке раде у различитим системима за аутоматизацију библиотечког пословања (COBISS, БИСИС, БИБЛИО, НИБИС, МПА, БИБЛИС, LITTERIS, WinIsis, SZIREN) или нису ни у једном од поменутих система.
Као резултат обраде података настала је збирна Листа 10 најчешће позајмљиваних наслова у јавним библиотекама Србије у 2018. години.


2017.

Од 155 јавних библиотека у Србији, на анкетни упитник одговорило је 105 библиотека, достављајући податке о броју позајмљивања књига домаћих аутора.
Тешкоћу у утврђивању листе представља чињеница да библиотеке раде у различитим системима за аутоматизацију библиотечког пословања (COBISS, БИСИС, БИБЛИО, НИБИС, МПА, БИБЛИС, LITTERIS, WinIsis, SZIREN) или нису ни у једном од поменутих система.
Као резултат обраде података настала је збирна Листа 10 најчешће позајмљиваних наслова у јавним библиотекама Србије у 2017. години.
2016.

Народна библиотека Србије објављује листу најчитанијих књига домаћих аутора у мрежи јавних библиотека Србије у 2016. години.
Годишња ранг листа за претходну годину се традиционално израђује почетком сваке године на основу статистичке анкете у јавним и општинским библиотекама.
Народна библиотека Србије више од 40 година води евиденцију најчешће позајмљиваних књига домаћих аутора у мрежи библиотека, дајући свој допринос документовању културне климе одређеног периода.
Листа најчитанијих књига домаћих аутора у мрежи јавних библиотека Србије за 2016. годину PDF

горе штампај пошаљи