Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Библиографија Сербика > Библиографија Сербике. Серијске публикације


Библиографија Сербике. Серијске публикације


Импресум за 2014.

Библиографија Сербика. Серијске публикације

Импресум за 2014.

ISSN 1820-8274

Главни и одговорни уредник
Ласло Блашковић

Уређивачки одбор
Ивана Николић, Милорад Вучковић Брацо, Светлана Јанчић, Слободанка Комненић, мр Здравка Радуловић, Дубравка Симовић и Јасмина Трифунац

Главни уредник
мр Здравка Радуловић

Главни редактори
Љиљана Драгичевић, Штефанија Маћко

Електронско издање
Биљана Ракочевић
Милорад Вучковић
Ненад Јеремић

Библиотеке сараднице
Библиотека Матице српске

ИЗДАЈЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
Београд, Скерлићева 1, тел. +381(0)11 2451-242
фаx +381(0)11 2451-289
е-маил: bibliografija@nb.rs
http://www.nb.rs
жиро рачун:840-506668-17

горе штампај пошаљи