Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Јавне набавке 2015.


Јавне набавке 2015.


 • Правилник о набавкама у Народној библиотеци Србије

  Отворени поступак

  1. Јавна набавка услуге одржавања хигијене у објекту Народне библиотеке Србије -установе културе од националног значаја, бр. ЈНВВ 02/201
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговор на питање
   Одговор на питање
   Обавештење о закљученом уговору


  2. Јавна набавка услуге штампања публикација, рекламног и осталог материјала, обликована по партијама, бр. ЈНВВ 3/2015.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору
   Обавештење о закљученом уговору  3. Jавна набавка добара - куповина књига и периодике за потребе размене са иностраним библиотекама и славистичким центрима, ЈНВВ 4/2015.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору


  4. Jавна набавка радова на објекту Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја, ЈНВВ 19/2015.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Измењена конкурсна документација
   Питања и одговори
   Обавештење о закљученом уговору  5. Jaвна набавка добара - иностраних књига и књига за попуњавање минуса обавезног примерка за фонд Народне библиотеке Србије, ЈНВВ бр. 11/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговор на питања понуђача 1. део
   Одговор на питања понуђача 2. део
   Одговор на питања понуђача 3. део
   Измењена конкурсна документација
   Одговор на питања понуђача
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору

  6. Јавна набавка рачунарске опреме, обликована по партијама, ЈНВВ 23/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Одговор на питање
   Одговори на питања
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 2


  7. Јавна набавка и уградња компакт полица у депоу књига и пратећи аг радови бр.ЈНВВ 31/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  8. Јавна набавка добара - гасног уља (Ekstra Lako Evro El), бр. ЈНВВ 40/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  9. Јавна набавка добара - електричне енергије ЈНВВ 43/2015.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Измена и допуна конкурсне документације
   Одлуку о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  Поступак јавне набавке мале вредности

  1. Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања, ЈНМВ бр. 1/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору


  2. Јавна набавка материјала и опреме за конзервацију, рестаурацију и књиговезачке послове, ЈНМВ 05/2015.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору


  3. Јавна набавка услуге осигурања објекта и имовине, запослених и моторних возила за потребе НБС, ЈНМВ 06/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одговори на питање
   Одговор на питање
   Обавештење о закљученом уговору


  4. Јавна набавка услуге продужетка права коришћења и куповина нових лиценци, ЈНМВ 07/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговор на питање
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 4


  5. Јавна набавка електроматеријала за текуће одржавање објекта НБС, ЈНМВ 8/2015.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору


  6. Јавна набавка услуга одржавања инсталационог система (одржавање система вентилације и климатизације) ЈНМВ 09/2015.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору


  7. Јавна набавка услуге сервиса система транспортера и транспортних трака за транспорт књига, ЈНМВ 10/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору


  8. Јавна набавка услуге израде званичне веб презентације Народне библиотеке Србије са пратећим порталима, ЈНМВ 20/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору
  9. Јавна набавка добара - набавка RFID картица ЈНМВ 21/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о обустави поступка


  10. Јавна набавка горива за моторна возила за потребе Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја, бр. ЈНМВ 24/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговор на питање
   Обавештење о закљученом уговору


  11. Јавна набавка канцеларијског материјала ЈНМВ 25/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 1.
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.  12. Јавна набавка стаклорезачких услуга ЈНМВ 26/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Питања и одговори
   Обавештење о закљученом уговору


  13. Јавна набавка добара - набавка РФИД картица ЈНМВ 27/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  14. Јавна набавка хигијенског материјала, бр. ЈНМВ 28/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питање и одговор
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  15. Услуге чишћења вентилационих канала ЈНМВ 29/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  16. Јавна набавка услуга одржавања система видео надзора и контроле приступа и одржавања пп система, по партијама ЈНМВ 32/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  17. Јавна набавка система Discovery Service за обједињену претрагу претплаћених сервиса, са имплементацијом – за потребе српске научне и истраживачке заједнице ЈНМВ 35/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  18. Јавна набавка услуге - развој wеб апликација са порталом за обједињење библиотечких сервиса Народне библиотеке Србије ЈНМВ 38/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  19. Јавна набавка услуге посредовања при куповини авионских карата, хотелског смештаја и осигурања за потребе службених путовања, ЈНМВ 39/2015
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Питања и одговори
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Измењења конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору
  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

  1. Претплата на базу научних часописа обједињених у сервису American Chemical Society, ЈНПП 12/2015.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору


  2. Претплата на базу научних часописа PsycARTICLES, ЈНПП 13/2015.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору  3. Претплата на базу научних часописа Willey & Blackwell Interscience, ЈНПП 14/2015.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору  4. Претплата на цитатну базу и податке намењене вредновању обједињене у сервису Web of Science, ЈНПП 15/2015.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору


  5. Претплата на индексну базу SciFinder Scholar, ЈНПП 16/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору  6. Претплата на базу научних књига EBSCO Host, ЈНПП 17/2015.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  7. Претплата на базу научних часописа Science Direct Online, Spot Light i SCOPUS i citatni indeks SCOPUS, ЈНПП 18/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  8. Јавна набавка добара-старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда Народне библиотеке Србије, по партијама
   ЈНПП бр 22/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда , Партија 1,
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда , Партија 2,
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда , Партија 3,
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда , Партија 4
   Обавештење о закљученом уговору, Партија I
   Обавештење о закљученом уговору, Партија II
   Обавештење о закљученом уговору, Партија III
   Обавештење о закљученом уговору, Партија IV


  9. Претплата на базу научних часописа Springer Link, ЈНПП 30/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  10. Претплата на базу научних часописа EmeraldInSight, ЈНПП 33/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору


  11. Претплата на базу научних часописа HainOnline, ЈНПП 34/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација

   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

   Измењена конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору


  12. Претплата на базу научних часописа IoP, ЈНПП 36/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору


  13. Јавна набавка добара-старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда Народне библиотеке Србије, по партијама ЈНПП 37/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о обустави поступка јавне набавке, Партија I
   Обавештење о закљученом уговору, Партија II
   Обавештење о закљученом уговору, Партија III
   Обавештење о закљученом уговору, Партија IV


  14. Јавна набавка услуге одржавања и развоја библиотечко-информационог система и сервиса на COBISS платформи, ЈНПП 41/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  15. Јавна набавка добара - старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда, ЈНПП 42/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 3


  16. Претплата на базу научних часописа RSC OnLine, ЈНПП 43/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  17. Претплата на базу научних часописа MUSE, ЈНПП 44/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  18. Претплата на базу научних часописа ASME Digital Library, ЈНПП 45/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  19. Претплата на базу научних часописа Oxford Journals, ЈНПП 46/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  20. Претплата на базу научних часописа JSTOR, ЈНПП 47/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Измена одлуке о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  21. Претплата на базу научних часописа Cambridge Journals Online, ЈНПП 48/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  22. Претплата на базу научних часописа SAGE Journals Online, ЈНПП 49/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  23. Претплата на базу научних часописа American Physical Society, ЈНПП 50/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору

  24. Претплата на базу научних часописа EBSCO databases, ЈНПП 51/2015
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   Обавештење о закљученом уговору


 • горе штампај пошаљи