Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Најновија издања Народне библиотеке Србије > Гласник Народне библиотеке Србије 2012/2013.


Гласник Народне библиотеке Србије 2012/2013.


Гласник Народне библиотеке Србије 2012/2013.
Народна библиотека Србије, 2014.


Гласник Народне библиотеке Србије објављује текстове из области библиотекарства са основном идејом да се прате актуелности и да се иде у корак са светским тенденцијама у развоју и унапређењу библиотечке струке.

У уводном тексту проф. др Александре Вранеш – Делнице у развоју Народне библиотеке Србије – дат је преглед развоја ове институције која је 28. фебруара 2012. године прославила 180 година свога постојања.

Двоброј за 2012/2013, у оквиру прва три темата, покреће теме које се баве новим погледима на каталогизацију, представља посебне фондове Народне библиотеке Србије и уводи нове тенденције и нове видове сарадње корисника и библиотекара кроз, у свету већ познати, crowdsourcing.

Темат Круг бави се темама интелектуалне својине и ауторског права у процесу дигитализације, питањем библиотеке као хетеротопије, историјом библиографије, коју доноси проф. др Хелмут Цеделмајер, и аналитичким прегледом историјских услова и структурних карактеристика библиотечке класификације у Украјини у првој половини 20. века.

У Приказима се представљају књиге: Отворени приступ (Open Access) Питера Субера, Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју модерног српског библиотекарства Гордане Стокић Симончић и Жељка Вучковића, Библиотека – леџбеница душе Светлане Мирчов, Ка кориснику са инвалидитетом: 100 питања и 100 одговора у вези са формирањем и развојем библиотечких услуга за особе са инвалидитетом, Драгане Милуновић и Између јавности и приватности, књижнице у времену е-књиге Александре Хорват и Даниела Живковића.Уводни текст
проф. др Александра Вранеш: Делнице у развоју Народне библиотеке Србије

 • ТЕМАТ БР. 1: САДРЖИНСКА ОБРАДА (КЛАCИФИКАЦИЈА) – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
  Уредник темaта Небојша Ковачевић

  1. Небојша Ковачевић: Класификација и онтологија – да ли постоје ствари које не постоје?
  2. Ричард П. Смираља, Чарлс ван ден Хојвел, Томас М. Доса: Међусобно деловање основних структура у универзумима знања
  3. В. А. Јемељин, А. Ш. Тхостов: Вавилонска мрежа: ерозија истинитости и дифузија идентитета у простору интернета
  4. Емина Чано-Томић: - Resource Desciption and Аccess – нови каталошки стандарад за опис садржаја
  5. Лидија Бошковић: Наративни идентитети и библиотечко-библиографски каталози
  6. Данијел Клес, Јута Лидентал, Симон Милтон, Едмунд Казмјерчак: Интероперабилност система за организовање знања са онтологијама и помоћу њих
  7. Ана Савић: Организација информација у савременим синдетичким каталозима и место предметне каталогизације у њима
  8. Бојана Б. Веселиновић: Предметне одреднице и кључне речи

 • ТЕМАТ БР. 2: ПОСЕБНЕ ЗБИРКЕ
  Уредницa темата др Нада Мирков-Богдановић

  1. др Оливера Стефановић, др Нада Мирков-Богдановић: О заштити старе и ретке библиотечке грађе
  2. мр Весна Александровић: Невидљиви свет у бразди грамофонске плоче – потрага, раз/откривање, путоказ
  3. Маша Милорадовић: Фотографије Милана Јовановића (1863–1944) у Фонду фотодокумената Народне библиотеке Србије
  4. Ирена Колај, Драгана Митрашиновић: Народни одбор VII рејона града Београда /1945–1952/
  5. Велибор Прелић: Легати и библиотеке целине у Народној библиотеци Србије
  6. Душан Никодијевић: Упоредни преглед статуса рукописа у библиотечком законодавству Русије и Велике Британије и њихова презентација на званичним сајтовима националних библиотека
  7. Јасмина Трифунац: Стари позоришни плакат у Народној библиотеци Србије

 • ТЕМАТ БР. 3: Crowdsourcing – сарадња корисника и библиотекара
  Уредница темата Весна Ињац-Малбаша

  1. Пем Гетенби: Сервис „Aустралијских новина“ и интеракција са корисницима кроз коректуру текстова
  2. Роуз Холи: Crowdsourcing: како и зашто би библиотеке требало то да раде?
  3. Сјузан Хазан: Квалитет културе и контрола масe
  4. Рајан Емерсон Џонсон: Crowdsourcing и библиотека 2.0
  5. Весна Ињац-Малбаша: Crowdsourcing – одређење појма, типологија и сродни термини
  6. мр Драгана Милуновић: Crowdsourcing у библиотекама за особе са инвалидитетом

 • ТЕМАТ БР. 4: КРУГ
  Уредник темата Жарко Војновић

  1. проф. др Хелмут Цеделмајер: Уређени свет књига
  2. мр Олег Олегович Сербин: Библиотечка класификација на украјинском језику у другој половини 20. века: нови поглед у контексту историјских чињеница
  3. Јелена Глишовић: Критички осврт на филозофске основе интелектуалне својине и ауторског права
  4. мр Јадранка М. Божић: Библиотека као хетеротопија – неместо амбијенталне целине Косанчићев венац

 • ПРИКАЗИ
  Уредница темата Гордана Љубановић

  1. Гордана Љубановић: Open Аccess
  2. Светлана Јанчић: Од „леџбенице душе“ до портала ка глобалном универзуму информација
  3. проф. др Борјанка Трајковић, проф. др Гордана Стокић Симончић: Библиотека као лек за душу
  4. Весна Ињац-Малбаша: Ка кориснику са инвалидитетом
  5. Весна Б. Црногорац: Јавност, приватност и е-књига – изазови дигиталног доба за библиотеке


 • горе штампај пошаљи