Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за издаваче > e-Публикације


e-Публикације


Заштита и чување

Основни задатак Народне библиотеке Србије прописан Законом о библиотечкој делатности и Законом о културним добрима јесте да прикупља, обрађује, чува и даје на коришење целокупну издавачко – штампарску продукцију Србије. Свакодневно суочена са тешкоћама у обезбеђивању целовитости фонда у односу на ту продукцију, Народна библиотека Србије улаже велике напоре да то реализује. Велики број нових издавача и штампара, разноврсност издавачке продукције – од класичне форме штампаног материјала до елекронских издања на свим расположивим медијима, изискује изналажење различитих начина увида како у податке о издавачима и штампарима, тако и о самим публикацијама. Један од тих начина је и ово јавно обраћање издавачима, штампарима, произвођачима електронских медија и упознавање са њиховим обавезама према Народној библиотеци Србије, а које произилазе из Закона о културним добрима (Сл. гласник РС 71/94 чл. 42. и 43.).

Издавачи и произвођачи електронских издања обавезни су да, сходно обавезама које произилазе из наведеног Закона, достављају бесплатно и о свом трошку сваку публикацију у десет примерака Народној библиотеци Србије, Скерлићева бр. 1, тел. 2453 – 759. Интерес је сваког издавача – произвођача електронских публикација да њихова продукција буде регистрована у електронској бази Народне библиотеке Србије и шире, заштићена у фондовима Народне библиотеке Србије и другим библиотекама, и коришћена.

Очекујемо да ће овај апел утицати на обострану корист и сарадњу издавача и произвођача електорнских медија са једне стране и Народне библиотеке Србије са друге стране.

У жељи да успоставимо редован контакт и сарадњу

Управник Народне библиотеке Србије

Сретен Угричић

горе штампај пошаљи