Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Образовни центар > Стално стручно усавршавање запослених


Стално стручно усавршавање запослених


Акредитовани програми сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2018. годину

Програми сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности који су акредитовани за 2017. и 2018. годину:
1. Унапређење библиотечких услуга корисницима оштећеног вида. Аутори: Недељка Ложајић, Душица Мурић. Народна библиотека Србије.
2. Аналитичка обрада саставних делова серијских публикација. Аутори: Небојша Ковачевић, Ана Стевановић, Драгиња Витковић. Народна библиотека Србије.
3. Библионица. Аутор: Весна Александровић. Народна библиотека Србије.

4. Вики-библиотекар. Аутори: А. Поповић, О. Кринуловић, С. Антонић, Ђ. Стакић. Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду.
5. Ауторско право у БИД. Аутори: Татјана Брзуловић Станисављевић и Драгана Столић. Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду.

6. Електронска обрада старих и ретких књига. Аутори: С. Вучковић, Ф. Пјевач, Н. Шокица. Библиотека Матице српске.Одлука о акредитацији програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2018. годину PDFУ циљу значајнијег унапређења рада и интензивнијег развоја и деловања у оквиру библиотечко-информационе делатности у Србији, стално стручно усавршавање у овој области регулисано је, први пут, Законом о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11), а његова примена одређена је према усвојеном Правилнику о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ број 18/13).

Законски основ за вршење програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији утврђен је чланом 49. Закона о библиотечко-информационој делатности који гласи:

„Запослени у библиотечко-информационој делатности дужан је да се стално усавршава за обављање стручних послова.
Стално стручно усавршавање у библиотечко-информационој делатности врши се у складу са програмима чију акредитацију врши Народна библиотека Србије, као поверени посао.
Средства за стално стручно усавршавање обезбеђује оснивач библиотеке у којој запослени ради.
Начин акредитације програма стручног усавршавања као и начин организовања спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности прописује министар надлежан за културу.“

На основу члана 49. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности, министар за културу и информисање донео је Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности, којим се утврђује начин акредитације програма сталног стручног усавршавања, као и начин организовања и спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности.


Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности доступан је на нашем сајту, на линку: http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3347Обавеза сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности регулисана је следећим прописима:

 1. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11)
 2. Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“, број 18/13)
 3. Одлука о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања.
 • Пријављивање на акредитоване програме сталног стручног усавршавања Народне библиотеке Србије

  Пријављивање радника за похађање акредитованих програма Народне библиотеке Србије врши библиотека/установа, у којој је радник запослен на датом обрасцу (Образац за пријаву) .
  Пријава се доставља на адресу: Народна библиотека Србије (за програм сталног стручног усавршавања), Скерлићева 1, 11 000 Београд.
  Пријављивање радника за акредитовани програм Образовање библиотекара за рад у систему узајамне каталогизације COBISS.SR ради сe по посебном поступку преко портала: obrazovanje.vbs.rs.

  Пријављивање за присуство акредитованим програмима Народне библиотеке Србије, у Народној библиотеци Србије, у Београду, врши се обавезно најмање 10 дана пре термина одређеног одговарајућим објављеним Програмом.
  Реализација акредитованих програма Народне библиотеке Србије, у периоду јануар-јун 2017. године, у Народној библиотеци Србије, у Београду, реализоваће се по датом Програму (Календар акредитованих програма у НБС) .

 • Особа за контакт у Народној библиотеци Србије за питања из домена сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности је Весна Јовановић 011/245 36 68, или на e-mail адресу: vesna.jovanovic@nb.rs


  СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ СРБИЈЕ

  Kонтакт oсобa у Народној библиотеци Србије за питања из домена сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности: Весна Јовановић, тел 011/245 36 68 и e-mail адресу: vesna.jovanovic@nb.rs.


 • горе штампај пошаљи