Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Јавне набавке 2014.


Јавне набавке 2014.


 • Објављивање
 • План јавних набавки

 • Поступци јавних набавки

  Отворени поступак
  1. Јавна набавка извођења радова на адаптацији Трезора и Фототеке Одељења за археографију Народне библиотеке Србије, бр. ЈНВВ 02/2013
   Позив за подношење понуда
   Kонкурсна документација
   Позив за достављање понуда


  2. Јавна набавка нискосумпорног горива-специјално НСГ-С, бр. ЈНВВ 03/2013.
   Позив за подношење понуда
   Kонкурсна документација
   Измена конкурсне документације
   питања понуђача мазута
   одговор на питања понуђача мазута
   Позив за достављање понуда


  3. Јавна набавка електричне енергије, бр. ЈНВВ 04/2013
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење
   Измењена конкурсна документација
   Позив за достављање понуда


 • 2014.

  1. Јавна набавка посредовања при куповини авио карата са хотелским смештајем за потреба службених путовања, бр. JNVV 03/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Позив за достављање понуда

  2. Јавна набавка покретних архивских регала, бр. ЈНВВ 01/2014.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Позив за достављање понуда

  3. Јавна набавка услуге штампања публикација из редовне продукције НБС, ЈНВВ 05/2014
   Позив за подношење понуде
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измене и допуне конкурсне документације
   Појашњења
   Измене и допуне конкурсне документације
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Позив за достављање понуда

  4. Јавна набавка услуге одржавања хигијене у објекту Народне библиотеке Србије-Установе културе од националног значаја, ЈНВВ 06/2014
   Позив за подношење понуде
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Обавештење
   Питања и одговори
   Позив за достављање понуда


  5. Јавна набавка услуга уређења штандова за сајмове књига у иностранству и услуга транспорта књига и пратеће опреме, ЈНВВ 02/2014
   Позив за подношење понуде
   Конкурсна документација
   Појашњења
   Измењена конкурсна документација за јавну набавку услуга уређења штандова за сајмове књига у иностранству и услуга транспорта књига и пратеће опреме, бр. ЈНВВ 02/2014
   Измењена конкурсна документација за јавну набавку услуга уређења штандова за сајмове књига у иностранству и услуга транспорта књига и пратеће опреме, бр. ЈНВВ 02/2014
   Појашњења
   Позив за достављање понуда


  6. Јавна набавка извођења радова на адаптацији термотехничких инсталација у НБС, ЈНВВ 04/2014.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измене и допуне конкурсне документације
   Појашњења
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Измене и допуне конкурсне документације
   Појашњења
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Обавештење о закљученом уговору


  7. Јавна набавка добара- књига и периодике за потребе размене са иностраним библиотекама и славистичким центрима, ЈНВВ 10/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору

  8. Јавна набавка услуге испоруке гасног уља (Ekstra Lako Evro El), ЈНВВ 37/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација за Јавну набавку услуге испоруке гасног уља (Ekstra Lako Evro El), ЈНВВ 37/2014
   Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Обавештење о закљученом уговору


  9. Јавна набавка услуге израде и куповине софтвера са пратећом опремом, ЈНВВ бр. 18/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измене конкурсне документације
   Обавештење о закљученом уговору
   Обавештење о обустави поступка за Партију 2

  10. Јавна набавка добара- иностраних књига и књига за попуњавање минуса обавезног примерка за фонд НБС ЈНВВ бр. 43/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Обавештење о закљученом уговору


  11. Јавна набавка рачунарске опреме обликована по партијама, ЈНВВ бр. 28/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговор понуђачима
   Измењена конкурсна документација
   Питања и одговори
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 1.
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.
   Обавештење о закљученом уговору за Партију 3.

  12. Јавна набавка услуге дистрибуције електричне енергије, ЈНВВ бр. 63/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација  Рестриктивни поступак
  Квалификациони поступак
  Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива за подношење понуда

 • Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда

  1. ПП01/2013 Претплата на базу научних књига Cambridge Journals Online
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  2. ПП02/2013 Претплата на базу научних књига eBrary OnLine
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  3. ПП03/2013 Претплата на базу научних часописа Science Direct Online и цитатни индекс SCOPUS
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  4. ПП04/2013 Претплата на базу научних часописа Oxford Journals
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  5. ПП05/2013 Претплата на базу научних часописа SAGE Journal Online
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  6. ПП06/2013 Претплата на базу научних часописа PsycARTICLES
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  7. ПП07/2013 Претплата на базу научних часописа RSC OnLine
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  8. ПП08/2013 Претплата на базу научних часописа EBSCO databases
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  9. ПП09/2013 Претплата на базу научних часописа MUSE
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  10. ПП10/2013 Претплата на базу научних часописа EmeraldInSight
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  11. ПП11/2013 Претплата на базу научних часописа IoP Electronic Journals
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  12. ПП12/2013 Претплата на базу научних часописа Springer Link
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  13. ПП13/2013 Претплата на базу научних часописа ASME Digital Library
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  14. ПП14/2013 Претплата на базу научних часописа Willey & Blackwell Interscience
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  15. ПП15/2013 Претплата на базу научних часописа Web of Science
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  16. ПП16/2013 Претплата на базу научних часописа HeinOnline
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  17. ПП17/2013 Претплата на базу научних часописа American Chemical Society
   (конкурсна документација)(списак наслова)

  18. ПП18/2013 Претплата на базу научних часописа American Physical Society
   (конкурсна документација) (списак наслова)

  19. ПП19/2013 Претплата на индексну базу SciFinder Scholar
   (конкурсна документација)

  20. ПП20/2013Претплата на базу научних часописа JSTOR
   (конкурсна документација) (списак наслова)  Конкурентни дијалог

 • Поступак јавне набавке мале вредности
  1. Јавна набавка сувенира, бр.јн 10/2013
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измена конкурсне документације
   Обавештење о закљученом уговору Партија 1
   Позив за достављање понуда Партија 2


  2. Јавна набавка тонера за ласерске штампаче и канцелариског материјала, бр. јн 11/2013
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговори на питања понуђача:
   Одговор 1
   Одговор 2
   Одговор 3

   Oбавештење о усвојеном Захтеву за заштиту права


  3. Jавна набавка горива за моторна возила за потребе Народне библиотеке Србије, бр. JNMV 12/2013
   Позив за подношење понуда;
   Конкурсна документација.
   Измењена конкурсна документација;
   Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Позив за достављање понуда

  4. Јавна набавка извршења услуге успостављања информационог сервиса Elsevier архива и EURoS(EU Repository Serbiа), бр. ЈНМВ 13/2013
   Позив за подношење понуда;
   Конкурсна документација


 • 2014.

  1. Јавна набавка услуге израде Пројекта постојећег стања, Пројекта идејног решења новопројектованог стања и Главног пројекта новопројектованог стања реконструкције дела објекта НБС-депоа књига, ЈНМВ 08/2014.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Позив за достављање понуда

  2. Јавна набавка материјала за конзервацију и рестаурацију, ЈНМВ 09/2014.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Позив за достављање понуда


  3. Јавна набавка услуге сервиса система транспортера и транспортних трака за транспорт књига, ЈНМВ 15/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о обустави поступка

  4. Јавна набавка услуге осигурања запослених у НБС и моторних возила, ЈНМВ 07/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Појашњења
   Измена и допуна конкурсне документације
   Појашњења
   Измена и допуна конкурсне документације
   Позив за достављање понуда


  5. Јавна набавка електроматеријала за текуће одржавање објекта НБС, ЈНМВ 11/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Обавештење о закљученом уговору

  6. Јавна набавка услуге одржавања инсталационог система (одржавање система вентилације и климатизације), ЈНМВ 16/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Појашњења
   Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављње понуда
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору

  7. Јавна набавка услуге сервиса система транспортера и транспортних трака за транспорт књига, ЈНМВ 19/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору

  8. Јавна набавка стаклорезачких услуга, ЈНМВ 14/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о обустави поступка

  9. Јавна набавка извођења радова на унапређењу система видео надзора и система контроле приступа, ЈНМВ 13/2014
   Позив
   Конкурсна документација
   Појашњења, питања и одговори
   Појашњења, питања и одговори
   Појашњења, питања и одговори
   Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Обавештење о обустави поступка


  10. Јавна набавка извођења радова на систему техничке заштите сервер сале и система климатизације, ЈНMВ бр. 12/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору

  11. Јавна набавка тракастих завеса са уградњом, ЈНMВ 29/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављње понуда
   Измењена конкурснa документација
   Појашњења, питања и одговори
   Обавештење о закљученом уговору

  12. Јавна набавка разгласа и пратеће опреме, ЈНМВ 17/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављње понуда
   Обавештење о закљученом уговору


  13. Јавна набавка стаклорезачке услуге, ЈНМВ 39/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору

  14. Јавна набавка хигијенског материјала, ЈНМВ 40/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору

  15. Јавна набавка услуга - продужетка права коришћења лиценци, ЈНМВ 42/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питањe и одговор
   Питањe и одговор
   Питањe и одговор
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 3


  16. Јавна набавка извођења радова на санацији хидроизолације на платоу изнад трафо станице НБС, ЈНМВ 41/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питањa и одговори
   Обавештење о закљученом уговору


  17. Јавна набавка тонера и канцеларијског материјала, обликована по партијама, ЈНМВ 45/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Појашњења питањa и одговори
   Измењена Конкурсна документација
   Појашњењe
   Обавештење о закљученом уговору Партија I
   Обавештење о закљученом уговору Партија II


  18. Јавна набавка извођења радова на унапређењу система видео надзора и система контроле приступа, ЈНМВ 46/2014
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питањa и одговори
   Питањa и одговори 2
   Обавештење о закљученом уговору


  19. Јавна набавка рф налепница и пратеће опреме за заштиту књижног фонда, бр. ЈНМВ 48/2014
   Позив за достављање понуда
   Конкурсна документација
   Одговори на питања
   Обавештење о закљученом уговору

  20. Јавна набавка услуге одржавања система видео-надзора, систем контроле приступа и одржавање ПП система, по партијама, ЈНМВ БР. 44/2014
   Позив за достављање понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
  21. Јавна набавка добара- набавка новог теретног службеног возила, ЈНМВ 47/2014
   Позив за достављање понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о закљученом уговору


  22. Јавна набавка горива за моторна возила за потребе Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја, бр. ЈНМВ 56/2014
   Позив за достављање понуда
   Конкурсна документација
   Одговор на допис
   Обавештење о закљученом уговору

  23. Јавна набавка мале вредности – набавка добара – уређаја за непрекидно напајање УПС-а, ЈНМВ бр. 55/2014
   Позив за достављање понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Обавештење о закљученом уговору


  24. Јавна набавка мале вредности одржавања објекта - услуге чишћења вентилационих канала, ЈНМВ бр. 50/2014
   Позив за достављање понуда
   Конкурсна документација
   Одговори и питања
   Обавештење о закљученом уговору


  25. Јавна набавка добара за замену постојеће телефонске централе дигиталном IP централом, ЈНМВ бр. 49/2014
   Позив за достављање понуда
   Конкурсна документација
   Питање и одговор
   Појашњења, питања и одговори
   Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављње понуда
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о обустави поступка
 • Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

  1. ЈНПП 20/2014
   - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   - Конкурсна документација
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива
   - Обавештење о закљученом уговору

  2. ЈНПП 21/2014
   - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   - Конкурсна документација
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива
   - Обавештење о закљученом уговору

  3. ЈНПП 22/2014
   - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   - Конкурсна документација
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива
   - Обавештење о закљученом уговору

  4. Јавна набавка додатних радова на адаптацији Трезора и Фототеке Археографског одељења Народне библиотеке Србије, бр. ЈНПП 23/2014
   - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   - Конкурсна документација
   - Одлуку о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива
   - Обавештење о закљученом уговору

  5. ПП24/2014 Претплата на базу научних часописа Science Direct Online и цитатни индекс SCOPUS
   - конкурсна документација
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - Обавештење о закљученом уговору

  6. ПП25/2014 Претплата на базу научних часописа PsycARTICLES
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - Обавештење о закљученом уговору


  7. ПП26/2014 Претплата на базу научних часописа eBrary Online
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - Обавештење о закљученом уговору


  8. ПП27/2014 Претплата на базу научних часописа Cambridge Journals Online
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - обавештење о закљученом уговору


  9. ПП30/2014 Претплата на базу научних часописа Oxford Journals
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - обавештење о закљученом уговору


  10. ПП31/2014 Претплата на базу научних часописа American Physical Society
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - обавештење о закљученом уговору


  11. ПП32/2014 Претплата на базу научних часописа Muse
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - обавештење о закљученом уговору  12. ПП33/2014 Претплата на базу научних часописа HeinOnLine
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - обавештење о закљученом уговору


  13. ПП34/2014 Претплата на базу научних часописа JSTOR
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - обавештење о закљученом уговору


  14. ПП35/2014 Претплата на базу научних часописа EBSCO databases
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - обавештење о закљученом уговору


  15. ПП36/2014 Претплата на базу научних часописа ASME Digital Library
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - Обавештење о закљученом уговору  16. ПП38/2014
   - конкурсна документацијa
   - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   - за Партију 1. Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - за Партију 2. Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - за Партију 3. Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - za Партију 1. Обавештење о закљученом уговору
   - za Партију 2. Обавештење о закљученом уговору
   - za Партију 3. Обавештење о закљученом уговору


  17. ПП51/2014 Претплата на базу научних часописа Springer Link
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова

  18. ПП54/2014 Претплата на индексну базу часописа SciFinder Scholar
   - конкурсна документацијa
   - oбавештење о закљученом уговору

  19. Набавка добара/ стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције библиотечког фонда , ЈНПП 53/2014.
   - конкурсна документацијa
   - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Партију 1.
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Партију 2.
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Партију 3.
   - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Партију 4.
   - Обавештење о закљученом уговору-Партија 1.
   - Обавештење о закљученом уговору-Партија 2.
   - Обавештење о закљученом уговору-Партија 3.
   - Обавештење о закљученом уговору-Партија 4.  20. ПП57/2014 Претплата на цитатну базу и податке намењене вредновању обједињене у сервису Web of Science
   - конкурсна документацијa
   - текст обавештења
   -
   Обавештење о закљученом уговору


  21. ПП58/2014 Претплата на базу научних часописа RSC OnLine
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - текст обавештења
   - Обавештење о закљученом уговору


  22. ПП59/2014 Претплата на базу научних часописа IoP Electronic Journals
   - конкурсна документацијa
   - списак наслова
   - Одлука о закљученом уговору
   - Обавештење о закљученом уговору


  23. ПП60/2014 Претплата на базу научних часописа SAGE Journal Online
   - Одлука о закљученом уговору
   - Обавештење о закљученом уговору


  24. ПП61/2014 Physical Review Letters и Reviews of Modern Physics
   - Обавештење о закљученом уговору

  25. Услуге одржавања и развоја библиотечко- информационог система и сервиса на ЦОБИСС платформи ЈНПП 52/2014
   - конкурсна документацијa
   - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   - Oдлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - Обавештење о закљученом уговору

  26. Додатни радови на адаптацији котларнице Народне библиотеке Србије, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈНПП бр. 62/2014
   - конкурсна документацијa
   - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   - Појашњења
   - Измењена конкурсна документација
   -
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   - Oдлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - Обавештење о закљученом уговору


  27. Набавка добара/ стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције библиотечког фонда, ЈНПП 64/2014 обликована по партијама.
   - конкурсна документација
   - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   - за Партију 1. Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - за Партију 2. Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - за Партију 3. Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
   - Обавештење о закљученом уговору-Партија 1.
   - Обавештење о закљученом уговору-Партија 2.
   - Обавештење о закљученом уговору-Партија 3.  28. Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

   1. ПП25/2014 Претплата на базу научних часописа PsycARTICLES
    текст обавештења


   2. ПП26/2014 Претплата на базу научних часописа eBrary OnLine
    текст обавештења


   3. ПП27/2014 Претплата на базу научних часописа Cambridge Journals
    текст обавештења


   4. ПП30/2014 Претплата на базу научних часописа Oxford Journals
    текст обавештења


   5. ПП32/2014 Претплата на базу научних часописа MUSE
    текст обавештења


   6. ПП33/2014 Претплата на базу научних часописа HeinOnline
    текст обавештења


   7. ПП35/2014 Претплата на базу научних часописа EBSCO
    текст обавештења


   8. ПП51/2014 Претплата на базу научних часописа Springer Link
    текст обавештења


   9. ПП54/2014 Претплата на индексну базу часописа SciFinder Scholar
    текст обавештења

   10. ПП57/2014 Претплата на цитатну базу и податке намењене вредновању обједињене у сервису Web of Science
    - текст обавештења

   11. ПП51/2014 Претплата на базу научних часописа Springer Link
    - текст обавештења

   12. ПП58/2014 Претплата на базу научних часописа RSC OnLine
    - текст обавештења

   13. ПП59/2014 Претплата на базу научних часописа IoP Electronic Journals
    - текст обавештења

   14. ПП61/2014 Претплата на научне часописе Physical Review Letters и Reviews of Modern Physics
    - текст обавештења   ---
  29. Врсте огласа
   Претходно обавештење
   Позив за подношење понуда и пријава
   Обавештење о систему динамичне набавке
   Обавештење о признавању квалификације
   Обавештење о закљученом оквирном споразуму

  30. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда

   1. ПП01/2013 Претплата на базу научних часописа Cambridge Journals Online (текст обавештења)

   2. ПП02/2013 Претплата на базу научних часописа eBrary OnLine (текст обавештења)

   3. ПП03/2013 Претплата на базу научних часописа Science Direct Online и цитатни индекс SCOPUS (текст обавештења)

   4. ПП04/2013 Претплата на базу научних часописа Oxford Journals (текст обавештења)

   5. ПП05/2013 Претплата на базу научних часописа SAGE Journal Online(текст обавештења)

   6. ПП06/2013 Претплата на базу научних часописа PsycARTICLES (текст обавештења)

   7. ПП07/2013 Претплата на базу научних часописа RSC OnLine (текст обавештења)

   8. ПП08/2013 Претплата на базу научних часописа EBSCO databases (текст обавештења)

   9. ПП09/2013 Претплата на базу научних часописа MUSE (текст обавештења)

   10. ПП10/2013 Претплата на базу научних часописа EmeraldInSight(текст обавештења)

   11. ПП11/2013 Претплата на базу научних часописа IoP Electronic Journals (текст обавештења)

   12. ПП12/2013 Претплата на базу научних часописа Springer Link (текст обавештења)

   13. ПП13/2013 Претплата на базу научних часописа ASME Digital Library (текст обавештења)

   14. ПП14/2013 Претплата на базу научних часописа Willey & Blackwell Interscience (текст обавештења)

   15. ПП15/2013 Претплата на базу научних часописа Web of Science (текст обавештења)

   16. ПП16/2013 Претплата на базу научних часописа HeinOnline (текст обавештења)

   17. ПП17/2013 Претплата на базу научних часописа American Chemical Society
    (текст обавештења)

   18. ПП18/2013 Претплата на базу научних часописа American Physical Society (текст обавештења)

   19. ПП19/2013 Претплата на индексну базу SciFinder Scholar (текст обавештења)

   20. ПП20/2013 Претплата на базу научних часописа JSTOR (текст обавештења)


   Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

   1. ПП01/2013 Претплата на базу научних часописа Cambridge Journals Online (текст обавештења)

   2. ПП02/2013 Претплата на базу научних часописа eBrary OnLine (текст обавештења)

   3. ПП03/2013 Претплата на базу научних часописа Science Direct Online и цитатни индекс SCOPUS (текст обавештења)

   4. ПП04/2013 Претплата на базу научних часописа Oxford Journals (текст обавештења)

   5. ПП05/2013 Претплата на базу научних часописа SAGE Journals Online (текст обавештења)

   6. ПП06/2013 Претплата на базу научних часописа PsycARTICLES (текст обавештења)

   7. ПП07/2013 Претплата на базу научних часописа RSC OnLine (текст обавештења)

   8. ПП08/2013 Претплата на базу научних часописа EBSCO databases (текст обавештења)

   9. ПП09/2013 Претплата на базу научних часописа MUSE (текст обавештења)

   10. ПП10/2013 Претплата на базу научних EmeraldInSight (текст обавештења)

   11. ПП11/2013 Претплата на базу научних часописа IoP Electronic Journals (текст обавештења)

   12. ПП12/2013 Претплата на базу научних часописа Springer Link (текст обавештења)

   13. ПП14/2013 Претплата на базу научних часописа Willey & Blackwell
    Interscience (текст обавештења)

   14. ПП15/2013 Претплата на цитатну базу и податке намењене вредновању обједињене у сервису Web of Science (текст обавештења)

   15. ПП16/2013 Претплата на базу научних часописа HainOnline (текст обавештења)

   16. ПП17/2013 Претплата на базу научних часописа American Chemical
    Society (текст обавештења)

   17. ПП18/2013 Претплата на базу научних часописа American Physical
    Society (текст обавештења)

   18. ПП19/2013 Претплата на индексну базу SciFinder Scholar (текст
    обавештења)

   19. ПП51/201