Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за кориснике > Центар за слепе и слабовиде


Центар за слепе и слабовиде


 • Прочитај ми
 • Центар за слепе и слабовиде


  Центар за слепе и слабовиде са читаоницом пружа библиотечке и информационе услуге корисницима са оштећењем вида.
  Располаже најсавременијом опремом која се данас производи у свету и обједињава све до сада заступљене услуге за слепе и слабовиде у Србији.
  Центар се налази у простору на галерији НБС и обухвата читаонички и канцеларијски простор, као и простор за смештај посебне информатичке опреме.

  Услуге Центра могу се користити понедељком и четвртком од 08,00-18,00 сати, уз могућност резервације корисничког места и до 21,00 сат. Вечерњи термин заказује се један дан унапред на адресу css@nb.rs.

  Коришћење грађе и услуга у Центру за слепе и слабовиде је бесплатно.

  Корисницима је на располагању збирка од 5.045 библиографских јединица на Брајевом писму и фонд серијских публикација на Брајевом писму који садржи 27 наслова.
  У припреми је и Дигитална библиотека за слепе и слабовиде кориснике у чијем саставу се налази прва звучна књига снимљена на српском језику.

  Захваљујући одредбама новог Закона о обавезном примерку публикација, слепим и слабовидим корисницима на располагању стоје и све електронске копије публикација из текуће издавачке продукције Србије, почевши од дана ступања на снагу Закона.

  Од техничке опреме, Центар располаже са 5 рачунара за потребе читаонице, скенером, стандардним штампачем, Брајевим штампачем, два Брајева дисплеја, 3 plaxtalk уређаја, као и мишевима за увећевање стандардног штмпаног текста за слабовиде кориснике.
  Од програмске подршке, корисницима је на располагању 10 лиценци за Jaws 12. програм, као и 10 лиценци за коришћење говорног софтвера за српски језик, тзв. анридера.
  Обезбеђени су путокази и орјентири за слепе и слабовиде, као и одговарајући лифт и косе равни за потребе особа са инвалидитетом.

  Активности којима се бави Центар:

 • набавка грађе у аналогном и дигиталном формату, дигитализација грађе и формирање посебних збирки НБС насталих за потребе особа са инвалидитетом, издавање на коришћење грађе, пружање информационих услуга корисницима у Центру и на даљину, во­ђе­ње до­ку­мен­та­ци­је и би­бли­о­теч­ке ста­ти­сти­ке о гра­ђи и ко­ри­сни­ци­ма, израда и одржавање веб странице Центра у оквиру сајта НБС, интензивна промоција Центра, обука корисника за рад на рачунару и употребу удаљених база.  Грађа

  Монографске публикације на Брајевом писму
  Серијске публикације на Брајевом писму

  Услуге

  Скенирање
  Фотокопирање
  Стампа на Брајевом писму

  Доступне базе и извори  Едукација  Корисни линкови

 • Каталог књига Савеза слепих Србије
 • Часописи Савеза слепих Србије
 • Библиотека Савеза слепих Војводине
 • Хрватска књижница за слијепе
 • Библиотека за слијепа и слабовидна лица у БиХ
 • Специјална библиотека за слепа и слабовида лица Републике српске
 • Библиотека за слијепе Црне Горе

  Упитници

  Упитник за кориснике - download Word PDF
  Упитник за библиотекаре


  Питајте библиотекара

  css

 • горе штампај пошаљи