Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > За библиотекаре > Награде > Награда "Ђура Даничић"


Награда "Ђура Даничић"


Конкурс за доделу Награде „Ђура Даничић“ за 2018. годину

Ђура Даничић


Заједница матичних библиотека Србије објављује К О Н К У Р С за доделу Награде Ђура Даничић 2018..
Награда "Ђура Даничић” додељује се појединцима за укупан допринос развоју библиотечко-информационе делатности и културе у Републици Србији.

Ђура Даничић је узор личности која је оставила неизбрисив траг у библиотекарству и у укупној српској култури, због чега награда има за циљ да допринесе унапређењу статуса библиотекара и радника у култури, да афирмише примену савремених технологија и вештина у библиотечко-информационој делатности и култури у целини и, да промовише библиотечко-информациону делатност и културу у Србији.

Награда се додељује на основу следећих критеријума:

1. броја и значаја реализованих пројеката у библиотечко-информационој , односно културној делатности;
2. постигнутим резултатима у домену преводилаштва , науке, уметности и културе у целини;
3. броја објављених научних и стручних радова и њихове научне, стручне, уметничке, културне и просветне вредности;
4. континуитета у унапређивању библиотечко-информационе делатности, односно културне делатности;
5. увођења технолошких, организационих и других иновација у библиотечко-информациону делатност и културу у целини;
6. успешности у обављању стручних и руководећих послова и резултата рада у библиотечко-информационој, односно културној делатности;
7. унапређивања услова, ресурса и резултата рада своје културне установе.

Награда се додељује на основу благовременог, образложеног и документованог предлога.
Уз предлог и образложење потребно је доставити следећу документацију:

1. радну биографију; .
2. списак објављених научних и стручних радова и њихове копије;
3. опис реа_лизованих пројеката у библиотечко-информационој, односно културној делатности;
4. опис реализованих технолошких, организационих и других иновација у библиотечко-информационој, односно културној делатности.

 • Право предлагања кандидата за Награду имају појединци, установе и организације из библиотечко-информационе делатности и културе уопште, како са подручја Републике Србије тако и са подручја где се негује српска култура.

  Право на Награду имају појединци, без обзира на то да ли су већ добили или су кандидати за неку другу награду у библиотечко–информационој делатности или култури Републике Србије.

  Нeпотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир.

  Предлагање за доделу Награде.

  Предлози се достављају Заједници најкасније до 1. маја текуће године, на адресу Скерлићева 1, 11000 Београд, за Драгану Милуновић.

  Одлука Жирија објављује се за време одржавања Библионета 2019.
  Добитници:

  2018. мр Душица Грбић, археограф саветник, руководилац Одељења старе и ретке књиге и легата Библиотеке Матице српске
  2017. Остоја Продановић, Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” у Ваљеву
  2016. Владимир Шекуларац, начелник Матичног одељења Народне библиотеке Србије
  2015. Беба Станковић, директорка Народне библиотеке „Илија М. Петровић” у Пожаревцу, и Мирко С. Марковић, библиотекар саветник Библиотеке града Београда
  2014. проф. др Александра Вранеш
  2013. Јасмина Нинков, Библиотека града Београда, и Мирко Демић, НБ „Вук Караџић” Крагујевац
  2012. Награда није додељена
  2011. Стела Филипи-Матутиновић, Унив. библиотека „Светозар Марковић”
  2010. Весна Ињац-Малбаша, Народна библиотека Србије
  2009. Миро Вуксановић, Библиотека Матице српске, Нови Сад
  АРХИВА

  Саопштење за јавност (2016) PDF

 • горе штампај пошаљи