Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > За библиотекаре > Награде > Награда "Ђура Даничић"


Награда "Ђура Даничић"


Конкурс за доделу Награде „Ђура Даничић“ за 2018. годину

Ђура Даничић


Заједница матичних библиотека Србије објављује К О Н К У Р С за доделу Награде Ђура Даничић 2018..
Награда "Ђура Даничић” додељује се појединцима за укупан допринос развоју библиотечко-информационе делатности и културе у Републици Србији.

Ђура Даничић је узор личности која је оставила неизбрисив траг у библиотекарству и у укупној српској култури, због чега награда има за циљ да допринесе унапређењу статуса библиотекара и радника у култури, да афирмише примену савремених технологија и вештина у библиотечко-информационој делатности и култури у целини и, да промовише библиотечко-информациону делатност и културу у Србији.

Награда се додељује на основу следећих критеријума:

1. броја и значаја реализованих пројеката у библиотечко-информационој , односно културној делатности;
2. постигнутим резултатима у домену преводилаштва , науке, уметности и културе у целини;
3. броја објављених научних и стручних радова и њихове научне, стручне, уметничке, културне и просветне вредности;
4. континуитета у унапређивању библиотечко-информационе делатности, односно културне делатности;
5. увођења технолошких, организационих и других иновација у библиотечко-информациону делатност и културу у целини;
6. успешности у обављању стручних и руководећих послова и резултата рада у библиотечко-информационој, односно културној делатности;
7. унапређивања услова, ресурса и резултата рада своје културне установе.

Награда се додељује на основу благовременог, образложеног и документованог предлога.
Уз предлог и образложење потребно је доставити следећу документацију:

1. радну биографију; .
2. списак објављених научних и стручних радова и њихове копије;
3. опис реа_лизованих пројеката у библиотечко-информационој, односно културној делатности;
4. опис реализованих технолошких, организационих и других иновација у библиотечко-информационој, односно културној делатности.

 • Право предлагања кандидата за Награду имају појединци, установе и организације из библиотечко-информационе делатности и културе уопште, како са подручја Републике Србије тако и са подручја где се негује српска култура.

  Право на Награду имају појединци, без обзира на то да ли су већ добили или су кандидати за неку другу награду у библиотечко–информационој делатности или култури Републике Србије.

  Нeпотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир.

  Предлагање за доделу Награде.

  Предлози се достављају Заједници најкасније до 1. маја текуће године, на адресу Скерлићева 1, 11000 Београд, за Драгану Милуновић.

  Одлука Жирија објављује се за време одржавања Библионета 2019.