Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > За библиотекаре > Закони, правилници, стандарди > Стандарди


Стандарди


Документи

 • НОВО: Смернице за вођење завичајних фондова PDF


  Изјава о међународним каталошким начелима

  Верзија из априла 2006 (превела Ана Савић) PDF Word

  Сви постојећи преводи овог документа
  АРХИВА

 • Стандарди за народне библиотеке (Заједница библиотека бр. 1-4/1987) PDF Word

 • НАЦРТ JUS ISO 2789 – Информације и документација: Међународна библиотечка статистика - ЈАВНА РАСПРАВА

 • Библиотечкој јавности предочавамо НАЦРТ југословенског стандарда JUS ISO 2789, Информације и документација – Међународна библиотечка статистика, који представља превод са енглеског на српски језик трећег издања стандарда ISO 2789:2003, Информатион анд доцументатион – Интернатилонал либрарy статистицс.
  Стандард ISO 2789:2003 настао је у оквиру ISO (Међународне организације за стандардизацију) Техничког комитета 46, Информације и документација, чији рад прати Комисија за информације и документацију (KS А046) Завода за стандардизацију Србије и Црне Горе. Овај стандард израдили су (у оквиру поменуте Комисије Завода) стручњаци из Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић”, Библиотеке “Милутин Бојић”, Библиотеке града Београда, Центра за војнонаучну документацију и информације, Војнотехничког института, Научног института за ветеринарство и Завода за стандардизацију.
  Моли се стручна јавност да својим коментарима помогне у изради дефинитивне верзије овог стандарда. Према прописаној процедури, сваки нацрт ЈУС стандарда мора проћи кроз јавну расправу (која траје 60 дана) пре него што буде предложен директору за доношење и потом га стручна комисија Завода за стандардизацију усвоји. Ово је други пут да се јавна расправа води електронским путем. Штампана верзија овог нацрта може се добити на увид у стандардотеци Завода (Стевана Бракуса 2, Београд). Овај нацрт претрпеће бројне измене до његовог коначног објављивања.
  Завод за стандардизацију Србије и Црне Горе (Institution for standardization of Serbia and Montenegro, ISSM) једина је организација надлежна за послове стандардизације у Србији и Црној Гори.
  Завод је пуноправни члан Међународне организације за стандардизацију, ISO; Међународне електротехничке комисије, IEC; Међународног IEC система за испитивање усаглашености и сертификацију електричне опреме, IECEE; Међународне IEC шеме за сертификацију према стандардима за електричну опрему која ради у експлозивним атмосферама, IECEx Scheme; Међународног IEC система оцењивања квалитета електронских компонената, IECQ и у статусу је “партнерске организације” у Европском комитету за стандардизацију, CEN.
  На основу овог чланства, међународни и европски стандарди, упутства, препоруке, правилници и др. власништво су Србије и Црне Горе. Ауторско право, тј. право интелектуалне својине над овим документима полаже Завод за стандардизацију Србије и Црне Горе. Стандарди се “не могу умножавати” (члан 11 Закона о стандардизацији) ради штампања, издавања, објављивања, а у случају непоштовања “одговорно лице, предузеће или друго правно лице казниће се за прекршај” (члан 50 Закона о стандардизацији).
  Завод у току једне године прима преко 16 000 радних докумената, око 4500 стандарда и других врста докумената и преко 8 000 стандарда других земаља са којима постоји успостављена размена. У Информационом центру Завода за стандардизацију могу се добити информације о документима и документи на увид.
  Завод за стандардизацију има потписане споразуме о билатералној сарадњи са органима/организацијама за стандардизацију: Републике Македоније, Словачке Републике, Украјине, Републике Бугарске, Републике Белорусије и Споразум о пословно-техничкој сарадњи са Републичким заводом за стандардизацију, патенте мере и драгоцене метале Републике Српске.
  Примена стандарда подразумева принцип добровољности, али може бити и обавезна уколико се на стандарде позива неки технички пропис (члан 3, Закон о стандардизацији), када се на њих позива нека спецификација, или у случају када постану предмет неког уговора и тада важе за уговорне стране.

  ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ
  11030 Београд
  Стевана Бракуса 2 (п.фах. 609)
  (011) 35 41 260, 35 41 261 (централа); 2547 293 (информациони центар) 2547 496 (продаја стандарда); Факс: (011) 35 41 257
  E-mail: jus1@jus.org.yu;
  Web: www.jus.org.yu  Коментаре на нацрт стандарда ЈUS ISO 2789 можете слати на следеће адресе:

  Александра Тендјер, Завод за стандардизацију, tendjer@jus.org.yu
  Милена Матић, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", mmatic@unilib.bg.ac.yu
  Гордана Љубановић, Народна библиотека Србије, gljubanovic@nbs.bg.ac.yu
  Весна Ињац, Народна библиотека Србије, injac@nbs.bg.ac.yu

  Материјал за јавну расправу

  JUS ISO 2789 PDF

  горе штампај пошаљи