Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за издаваче > Откуп 2003


Откуп 2003


Информација о резултатима откупа 2003. године

Комисија за откуп књига Министарства културе и медија Републике Србије, радила је у саставу:
 • Александра Јовићевић, председник Комисије,
 • Сретен Угричић,
 • Јерко Денегри,
 • Сташа Бабић,
 • Тихомир Брајовић и
 • Јован Љуштановић.
  Ни један члан Комисије није уредник нити запослени у некој издавачкој кући. У случајевима када су чланови Комисије били аутори наслова из понуде, ти наслови су изузимани из конкуренције.
  Примењен је нови модел откупа, према предлогу и у реализацији Народне библиотеке Србије. Комисија је консензусом утврдилa шири избор наслова и тиме окончала прву фазу откупа.

  На конкурс је пристигло 2.512 наслова од 240 издавача, а Комисија је у шири избор уврстила 362 наслова од 105 издавача. Одабрани наслови разврстани су у пет тематских области:
  1. Домаћа књижевност,
  2. Преведена књижевност,
  3. Историја и теорија уметности,
  4. Студије културе и сродних области и
  5. Дечја књижевност.

  Откуп се врши за 170 јавних библиотека у Србији. У другој фази откупа библиотеке су извршиле дефинитиван сопствени избор наслова, као и број примерака тих наслова у укупној вредности до 200.000,00 динара по библиотеци. Обавеза сваке библиотеке била је да у свој коначан избор уврсти наслове из најмање 4 од понуђених 5 области, што су оне и учиниле.
  Сваки издавач добиће од Народне библиотеке Србије прецизну информацију о насловима из његове понуде који су одабрани, у колико примерака и на адресе којих библиотека те књиге треба да буду послате.
  Резултати откупа биће објављени у дневној штампи и на web страницама Министарства културе и медија РС (www.min-cul.sr.gov.yu) и Народне библиотеке Србије (www.nb.rs - Откуп књига).

  Занимљива статистика:

  Укупан број откупљених примерака је 85.871.

  Најтраженији наслови: Драгослав Михајиловић, Кад су цветале тикве. Петријин венац. Злотвор, у издању Просвете Београд, 592 примерка.

  Ранг листа издавача према вредности откупљених књига:

  1. Народна књига, Београд 4.944.000
  2. Clio, Београд 1.469.000
  3. Просвета, Београд 1.368.000
  4. Креативни центар, Београд 1.306.000
  5. Моно и Мањана, Београд 1.205.000
  6. Дерета, Београд 1.160.000
  7. Стубови културе, Београд, 1.058.000