Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Српска библиографија. Књиге 1868-1944


Српска библиографија. Књиге 1868-1944


Обимну дигитализовану грађу 20 томова српске библиографије књига могуће је претраживати преко кумулативне базе Ауторског и Предметног регистра (редакција регистара је у току).

Општа ретроспективна библиографија српске књиге припада, слично речнику нашег језика, оним насушним потребама од националног, културног, цивилизацијског значаја, које сведоче о духовног континуитету народа и простора, утемељују нас временски и просторно, говоре о ономе што јесмо, шта смо били и куда стремимо.

Рад на изради Српске ретроспективне библиографије започет је пре више деценија, и веома брзо се показало да је у дугој историји српске штампане књиге најмање библиографски обрађен период друге половине 19. и прве половине 20. века. Одабран је одсек који почиње 1868. годином, где се зауставила Српска библијографија за новију књижевност Стојана Новаковића, а окончава се 1944-ом, када се Други светски рат приближио своме завршетку.

Српска ретроспективна библиографија књига обухвата невелик период од 76 година, али по броју књига и по њиховој разноврсности, права је, богата ризница знања. Дела, чије податке бележи, обухватају све сфере духовне делатности. Осим тога што представља велики допринос нашој науци, неупоредиво је драгоценије сазнање да библиографијом потврђујемо сопствене културне домете и улогу у цивилизацијском напретку, да је она сведок нашег духовног хода, потребе да се иде у корак са осталим европским народима. У том смислу, и везе српске културе са културама других народа који су са нама живели или живе на истом тлу такође ће се, захваљујући поштовању територијалног принципа, лакше проучавати, што представља још један квалитет више.

Близу сто педесет наших и светских, државних, јавних и приватних библиотека је прегледано да би се установило колико је и којих српских књига похрањено у њиховим фондовима. Свеске Српске библиографије. Књиге 1868-1944, јесу најцеловитији, најпотпунији и најпоузданији попис српских књига у нас.
До сада је објављено 20 свезака Српске библиографије. Књиге 1868-1944, а број библиографских јединица нарастао је на 100.854.

Документи за преузимање

Предговор Српске ретроспективне библиографије PDF
Сигле библиотека у којима је вршено истраживање PDF

горе штампај пошаљи