Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Образовни центар > Образовни центар НБС


Образовни центар НБС


Контакт и информације:
тел. 011 245 36 68


Развој пројекта Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) и Узајамног електронског каталога библиотека у Србији заснованог на COBISS платформи условио је и нарастање потребе за обучавањем библиотекара за рад у новом окружењу које захтева виши ниво познавања информационих технологија. Обавезна обука библиотекара за рад у различитим сeгментима система COBISS, условила је и оснивање посебног центра који би се бавио организацијом и спровођењем обуке за рад у систему. Због тога је 2002. године основан Образовни центар Виртуелне библиотеке Србије (ОЦ ВБС).

(Фото: Биљана Ракочевић)


Поред организације програма, у задатке Центра спада и:

  1. Израда периодичних анализа укупних образовних потреба библиотечко-информационих стручњака и корисника библиотека ради прилагођавања и побољшавања образовне понуде
  2. Израда годишњег програма образовних активности и припрема наставних материјала
  3. Ангажовање и усавршавање предавача
  4. Комуникација са библиотекама у мрежи

Активности Центра, поред тога, подразумевају и успостављање сарадње са другим сличним организацијама ради размене искустава, упознавања са савременим концептима и усвајања корисних и применљивих примера. У том смислу, Центар је успоставио и учврстио сарадњу са Институтом информационих знаности из Марибора, Националним центром за дигитализацију (НЦД), Библиотеком Матице српске из Новог Сада, Универзитетском библиотеком Светозар Марковић из Београда, и др.

(Фото: Биљана Ракочевић)


Поред тога, Центар је у периоду од 2005. године организовао и друге видове стручног усавршавања међу којима су организација и извођење акредитованог семинара за школске библиотекаре, стручна пракса студената библиотекарства и информатике Филолошког факултета Универзитета у Београду, учешће у организовању и извођењу ECDL обуке за рад на рачунару.

Као посебан сегмент рада Центра са самих почетака његовог оснивања, издваја се плодна сарадња са Школом Б+ са којом су изведени различити програми континуираног стручног образовања. У овом периоду уочена је нужност успостављања сарадње и усклађеног деловања институција и организација које осмишљавају и изводе образовне програме за стручњаке у области библиотечко-информационе делатности.

У техничком смислу, рад Центра одвија се у две учионице: класичној, капацитета од 25 места (ван функције до завршетка радова на реконструкцији ентеријера НБС) и електронској, капацитета од 20 радних станица. Обе учионице поседују опрему за пројектовање.

горе штампај пошаљи