Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > За библиотекаре > База МБС


База МБС


База података Мрежа библиотека Србије

База података МБС намењена је прикупљању, обради и статистичкој презентацији података о библиотекама у Србији.
Аутори програмског пакета су инжењери Душан Бубало и Љубиша Миливојевић. Програм је реализован у сарадњи стручњака из Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић".
Програмски пакет МБС реализован је 1997. године у оквиру Програма за развој и аутоматизацију матичних библиотека, уз финансијску подршку Министарства културе Србије.
Програм се користи у свим библиотекама које обављају матичне функције. Циљ му је континуирано праћење стања и проучавање потреба и услова рада у оквиру библиотечко-информационе делатности, а матичним библиотекама омогућава ефикасније обављање њихових законом утврђених функција.
Специфична програмска верзија инсталирана у Народној библиотеци Србије омогућила је обједињавање података из свих матичних библиотека, за целу територију Републике Србије и за све типове библиотека. Подаци се континуирано прикупљају сваке године, од 1997. године.

Структура података

Програмски пакет МБС омогућава евиденцију свих типова библиотека. Подаци се прикупљају за сваку појединачну библиотеку, а обухваћене су следеће групе података: подаци потребни за идентификацију библиотеке, подаци о библиотечком простору, фондовима, библиотечкој опреми, аутоматизацији и рачунарској и комуникационој опреми, библиотечком кадру и његовој структури, корисницима и њиховој структури, коришћењу библиотечких фондова и услуга, врстама инвентара и каталога, финансирању, итд.

Број библиотека које МБС обухвата

У бази МБС налазе се подаци о пословању укупно 2686 библиотеке и библиотечке јединице на територији Републике Србије, закључно са 31. децембром 2017. године.
МБС не обухвата библиотеке које су изван надлежности матичних библиотека, односно библиотеке које нису обухваћене матичним функцијама - војне библиотеке и библиотеке верских заједница.

Типови библиотека за које се прикупљају подаци

Подаци се прикупљају за следеће типове библиотека: народне/јавне библиотеке (општинске и градске), огранке народних библиотека и месне или друге јавне библиотеке које нису у саставу општинске/градске народне библиотеке, школске библиотеке (у основним и средњим школама), библиотеке општег типа у предузећима или установама чији су фондови општег карактера, високошколске и универзитетске библиотеке, специјалне библиотеке и библиотеке научноистраживачких установа и организација.
Скуп података који се уноси у базу МБС одабран је на основу националних стандарда за обављање библиотечко-информационе делатности у различитим типовима библиотека, на основу вишегодишње праксе, као и међународних стандарда за библиотечку статистику.
Подаци су таквог карактера да омогућавају да се изразе специфичности сваког типа библиотеке, а са друге стране, структурна уједначеност података омогућава њихово поређење у оквиру различитих типова библиотека, као и анализу услова рада и постигнутих резултата у односу на стандарде у оквиру библиотечко-информацине делатности.Табела

Матична библиотека народне месне општег типа у предузећима у средњој школи у основној школи високошколске специјалне БМС огранци универзитетске библиотека академије наука Укупно
Мачвански 8 0 2 18 43 / 16 / 8 / / 95
Колубарски 6 2 0 8 27 / 2 / 2 / / 47
Подунавски 3 7 0 8 35 / 7 / 11 / / 71
Браничевски 8 0 0 11 34 / 0 / 1 / / 54
Шумадијски 7 1 1 17 44 / 4 / 18 / / 92
Поморавски 6 9 1 16 32 / 4 / 3 / / 71
Борски 4 1 0 10 27 / 3 / 14 / / 59
Зајечарски 4 0 0 9 20 / 3 / 5 / / 41
Златиборски 10 0 0 21 45 / 4 / 6 / / 86
Моравички 4 0 0 10 33 / 4 / 10 / / 61
Рашки 5 3 3 18 46 / 5 / 8 / / 88
Расински 6 0 1 11 34 / 6 / 12 / / 70
Нишавски 7 0 2 22 49 / 2 / 12 / / 94
Топлички 4 0 3 6 18 / 0 / 4 / / 35
Пиротски 4 0 1 7 7 / 0 / 3 / / 22
Јабланички 6 0 0 15 28 / 2 / 7 / / 58
Пчињски 7 0 1 14 43 / 0 / 27 / / 92
УБ "Светозар Марковић" / / / / / 146 99 / / 5 / 250
Град Београд 17 0 18 95 198 / 75 / 99 / / 502
Укупно у централној Србији 116 23 33 316 763 146 236 / 250 5 / 1888
Северно-бачки 3 0 2 10 34 / 6 / 22 / / 77
Средње-банатски 5 3 2 11 57 / 7 / 23 / / 108
Северно-банатски 6 0 0 13 38 / 5 / 18 / / 80
Јужно-банатски – Панчево 4 14 1 11 39 / 6 / 16 / / 91
Јужно-банатски – Вршац 4 0 0 5 27 / 3 / 9 / / 48
Западно-бачки 4 1 2 14 40 / 3 / 31 / / 95
Јужно-бачки 11 0 0 12 45 / 17 / 54 / / 139
Сремски 7 0 1 15 50 / 9 / 24 / / 106
Библиотека Матице српске / / / / / 49 3 1 / / 1 54
Укупно у Војводини 44 18 8 91 330 49 59 1 197 / 1 798
УКУПНО 160 41 41 407 1093 195 295 1 447 5 1 2686горе штампај пошаљи