Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Издања > Специјалне библиографије


Специјалне библиографије


Наслов:СЛУЧАЈНИХ СУСРЕТА НЕМА НА СВЕТУ.../Случайных встреч на свете нет...
Преводи са руског језика у текућој библиографији чланака / Переводы с русского языка в текущей библиографии статей
Приређивачи:Ана Стевановић, Каћа Радисављевић, Небојша Ковачевић
Стручни редактор: Здравка Радуловић
Година издања: 2015.
Више о књизи
Приређивачи: мр Здравка Радуловић, Небојша Ковачевић и Бранислав Ристић
Наслов: Прилози за израду кинеске библиографије (е-издање)
Година издања: 2014.
Онлајн издање
Наслов: Каталог рукописне заоставштине Милоша Црњанског
Аутор: Нада Мирков Богдановић
Година издања: 2011
Више о књизи
Аутор: Ранко Бугарски
Наслов: Селективна социолингвистичка библиографија: СФРЈ, СРЈ-СЦГ, Србија: 1967-2007.
Година издања: 2009
Више о књизи
Аутор: мр Здравка Радуловић
Наслов: Европске интеграције: библиографија монографских публикација и чланака у серијским публикацијама, 1995-2008. (е-издање из система COBIB.SR)
Година издања: 2009
Онлајн издање
Аутор: Љубиша Рајић
Наслов: Скандинавска књига у преводу на српскохрватски језик : грађа за библиографију. 1, Монографије и брошуре
Година издања: 2008
Више о књизи
Аутор: Мр Дејан Вукићевић
Наслов: ДЕЛО (1955-1992). Библиографија
Година издања: 2007
Више о књизи
Аутори: Весна Ињац и Милорад Вучковић
Наслов: Библиографија америчких књига преведених у Србији и Црној Гори од 2000. до 2005. године
Година издања: 2006
Више о књизи
Аутор: Мира Незар
Наслов:Библиографија српских и црногорских књига на енглеском језику у колекцијама Конгресне библиотеке 1990-2005
Година издања: 2006
Више о књизи
Аутор: Мр Здравка Радуловић
Наслов: Европске интеграције [Електронски извор] : библиографија монографских публикација, 1995-2005
Година издања: 2006
Онлајн издање
Аутор: Весна Ињац
Наслов: Библиографија француских дела преведених у Србији и Црној Гори од 1987. до 2003. године = Bibliographie des ouvrages français traduits en Serbie et Monténégro de 1987 à 2003
Година издања: 2004
Више о књизи
Аутор: Миливој Сребро
Наслов: Bibliographie de la littérature serbe en France : (1945-2004) ; précédée d'étude "La littérature serbe dans le miroir français" = Библиографија српске књижевности у Француској : (1945-2004) ; и уводна студија "Српска књижевност у француском огледалу"
Година издања: 2004
Више о књизи
горе штампај пошаљи