Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за издаваче > ISSN


ISSN


Национални ISSN центар за Србију

Адреса ISSN центар за Србију
Скерлићева 1
11000 Београд
Контакт особе Љиљана Драгичевић
Телефон (011) 244-7362
2451-242 лок. 40
Радно време 8:00-15:30, сваког радног дана
Соба 216, II спрат
Е-mail ljiljana.dragicevic@nb.rsУ новембру 2003. године Народна библиотека Србије и Народна библиотека “Ђурђе Црнојевић” из Цетиња потписале су уговор са Међународним ISSN центром из Париза о оснивању Националног ISSN центра за Србију и Црну Гору. Тај уговор је предвиђао да сви издавачи серијских публикација из Србије добијају ISSN бројеве за своје публикације у Народној библиотеци Србије, а сви издавачи серијских публикација из Црне Горе добијају ISSN бројеве за своје публикације у Народној библиотеци “Ђурђе Црнојевић” у Цетињу. Од 2008. године у НБС функционише Национални ISSN центар Србије.

Задаци Националног ISSN центра Србије су да:
- додељује ISSN серијским публикацијама које излазе на територији Србије
- формира и одржава записе серијских публикација које излазе у Србији и прослеђује их у Међународни ISSN регистар чије седиште је у Паризу
- пружа помоћ уредништвима при покретању новог наслова серијске публикације
- додељује бројчане низове за EAN-BAR код.ШТА ЈЕ ISSN?

ISSN (International Standard Serial Number)

- То је нумерички код од осам цифара од којих је задња цифра контролна
- Нема никакво друго значење осим да идентификује наслов одеђене серијске публикације и као јединствени и постојани идентификатор ISSN олакшава обраду, пренос и размену података о серијским публикацијама између библиотека, издавача и дистрибутера
- ISSN је нераскидиво везан за тзв. кључни наслов који се формира у Националном центру према правилима ISSN система
- ISSN је компатибилан са ISBN бројем. Поједине врсте серијских публикација (монографске серије) могу имати оба броја: ISSN за наслов који је заједнички целој серији и ISBN за сваку појединачну свеску.КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ISSN ?

ISSN је у свету широко прихваћен као идентификациони код за серијске публикације. Прихваћен је од стране:

- издавача, који штампају ISSN на сваком броју серијске публикације и остварују нижу пореску стопу (издавач који има CIP каталогизацију и ISSN има нижу стопу пореза 10% уместо 20%)
- дистрибутера, којима ISSN омогућава да ефикасније одржавају своје канале продаје
- библиотека , којима ISSN олакшава међублиотечку размену
- централних каталога, посебно оних аутоматизованих, где се помоћу ISSN-а
идентификује наслов серијске публикације и успостављају везе између матичне
публикације и њених саставних делова (чланака)
- ISSN је постао део и других система за идентификацију:
DOI (Digital Object Identificator)
EAN (БАР) кода за оптичко препознавање серијских публикација.
КОЈЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ДОБИЈАЈУ ISSN?

ISSN број се додељује континуираним изворима, тј. свим серијским публикацијама штампаним и електронским и интегративним изворима.
- Серијске публикације су континуирани извори у било ком медију који се објављују узастопно у одвојеним свескама, обично са нумеричким или хронолошким ознакама и немају унапред предвиђен завршетак (нпр. часописи, новине, годишњи извештаји итд.)
- Интегративни извори су библиографски извори који се допуњавају, или мењају помоћу додатака који не остају одвојени него се интегришу у целину (нпр. публикације са листовима који се мењају и Web странице).КОЈЕ ПРОМЕНЕ ЗАХТЕВАЈУ НОВ ISSN ?

-Када се мења наслов потребно је јавити се Националном центру за ISSN ради
доделе новог ISSN и кључног наслова
- Када неки наслов има суплемент, тај суплемент треба да добије свој ISSN
- Када неки наслов има издање на другом језику / језицима, (које излази у посебној свесци) треба да добије свој ISSN
- Када неки наслов има издање на другом медију, сваки медиј треба да има свој ISSN (онлајн издање, CD-ROM издање).КАКО ДОБИТИ ISSN ?

Национални ISSN центар једини је одговоран за дистрибуцију ISSN бројева. Издавач који покреће нову серијску публикацију треба да се обрати овом Центру (дописом, телефоном, e-mailom или лично) и у најкраћем року ће добити ISSN број. Издавач треба да достави фотокопију насловне стране, импресума и осталих релевантних страна. Ова процедура омогућава издавачу штампање ISSN-а већ на првом броју, a верификација додељеног ISSN-а унос података у базу врши се кад публикација стигне у НБС по свим видовима набавке.

Публикације за које ISSN није унапред тражен, добијају овај број када Национални центар за ISSN добије обавезни примерак.КАКО И ГДЕ ШТАМПАТИ ISSN БРОЈ ?

ISSN се наводи на следећи начин:

Штампане публикације - у десном горњем углу корица и насловне стране и то на овај начин: ISSN 1451-1479.

Електронске публикације – ако постоји физички носилац, на самом носиоцу (нпр. налепница CDROM-a, кутија, итд.), а ако је публикација са даљинским приступом, онлајн, ISSN се наводи на насловном екрану.ISSN и EAN-BAR КОД

GS1 – Global Standards One (пре EAN – European Article Numbering) је јединствени систем означавања производа. Издавачима из Србије се препоручује да за означавање серијских публикација користе EAN код који се базира на ISSN броју.
Издавачи треба да:

- добију ISSN број на основу кога ће им бити урађен шипкасти код као EAN 13

- за нумеричке податке користити додатни шипкасти код и бројеве уносити као двоцифрене, или петоцифрене (01, или 00001)

- шипкасти код заједно са додатком штампати на видљивом месту на сваком броју серијске публикације у доњем левом углу.НАПОМЕНА: Уколико издавач тражи само ISSN уз овај образац обавезно доставити фотокопију насловне стране, импресума и садржаја првог броја.
Уколико издавач тражи и CIP каталогизацију и ISSN потребно је доставити пробни отисак пред штампу првог броја, или броја за који се израђује CIP каталогизација


Обрасци

НАПОМЕНА: Уз овај образац обавезно доставити огледни примерак серијске публикације или фотокопију насловне стране, импресума и садржаја првог броја.

  • Образац за доделу ISSN броја и израду CIP записа PDF Word

  • горе штампај пошаљи