Приступна страна Контакт Мапа сајта Импресум
Приступна страна > Мапа сајта
Мапа сајта

О нама
Управник Народне библиотеке Србије
    Управник Народне библиотеке Србије
    Визија развоја Народне библиотеке Србије
Историја НБС
    Настанак Библиотеке
    Зграда
    Управници
    Историја аутоматизације
Конкурс за избор управника
Организација
Реконструкција НБС
Јавне набавке 2019.
Јавне набавке 2018.
Јавне набaвке 2017.
Јавне набавке 2016.
Јавне набавке 2015.
Јавне набавке 2014.
Пројекти
    Процват писмености
    Заједничка култура у Европеани
    Миграције кроз науку и уметност
    Информациони пунктови о Европској унији у библиотекама Србије
    Збирке југоисточне Европе у Европеани (CSEEE)
    EUROPEANA COLLECTIONS 1914-1918
    EMBARK
    Светска дигитална библиотека
    Еуропеана
    The European Library
    Европска ромска дигитална збирка
    ENRICH
    Српска ретроспективна библиографија
    ICDL
    Б фонд
    Правни центар
    Инфобус
    Bibliodyssey
    Европске интеграције - медији и библиотеке у Србији
    Million books
    Пројекат техничке заштите библиотечке грађе
    TEMPUS
Извештаји
Планови
Адресар запослених
Изводи из медија

Документи
IFLA етички кодексКаталози/e-Извори
Електронски каталог НБС
Узајамни електронски каталог ВБС
Каталог књига 1868-1972
Каталог књига 1519-1867
Е-каталози других библиотека
Препоручене Интернет адресе
    Библиотеке
    Библиотекарство
    Дигиталне библиотеке
    Веб архиве
    Издавачи
    Претраживачи Интернета
    Домаћи извори
Каталози библиотеке манастира Хиландара
КoБСОН
OCLC WorldCat

Збирке
Посебне збирке
    Новости
    Стара и ретка књига
    Књижевни и други рукописи и архивалије
    Картографска грађа
    Музика и звук
    Фонд фотодокумената
    Гравире и ликовни материјали
    Плакати и ситни документациони материјал
    Библиотеке целине и легати
Културна добра од великог значаја
Серијске публикације
Референсна збирка
Ћирилске рукописне књиге
    О збирци
Збирка старих штампаних књига
Правно информациони центар
Библиотекарство
    Центар за библиотекарство и информационе науке (Б фонд)
    Б фонд: препоруке за периодику
    Б фонд: препоруке за књиге
e-Документи
    Збирка CD-rom издања
200 година Првог српског устанка
    Почетак буне против дахија
    200 година библиотекарства
    Први српски устанак (библиографија књига)
    Први српски устанак у књигама савременика 1804-1813 (изложба)
    Карта Саве Текелије

    Центар за слепе и слабовиде
    Монографске публикације на Брајевом писму
    Серијске публикације на Брајевом писму

Инфо за кориснике
Правилник
Озвучено
Упутство за кориснике
Ценовник услуга
Читаонице
Међубиблиотечка позајмица
Пружање стручно-техничких услуга у простору НБС
Чланарина Народне библиотеке Србије
Упитник за кориснике
Радно време
Центар за слепе и слабовиде
Конзерваторска лабораторија

За библиотекаре
ВБС
Матичне функције
База МБС
Адресар библиотека
Закони, правилници, стандарди
    Закони
    Подзаконски акти
    Упутства
    Стандарди
Стручна литература
Стручна звања
Стручни скупови
Библиотекарско друштво Србије
Заједница матичних библиотека Србије
Календар за библиотекаре
Иницијативе библиотекара
Библиотекарски терминолошки речник
Награде
Листа 10 најчешће позајмљиваних наслова у јавним библиотекама Србије
In memoriam

Образовни центар
Образовни центар ВБС
Стручни испит
Стално стручно усавршавање запослених
КОБСОН едукација
Каталог образовне понуде НБС
Архива


Издања
Објављен Речник библиотекарства и информационих наука
Издавачка продукција НБС
Најновија издања Народне библиотеке Србије
Новија издања НБС
Остала издања
ГЛАСНИК Народне библиотеке Србије
Археографски прилози
Савремена библиотека
Б плус
Српска фотографија
Ризом
Теза
Зенит (1921-1926)
Археографска библиотека
Жива прошлост
Библиотека Посебних фондова
Специјалне библиографије
Е-издања
Библиографија Србије
Српска библиографија. Књиге 1868-1944
Српска библиографија. Периодика 1768-2005, Књ. 1, А-Г
Библиографија Сербика
Водичи
Остала издања
Речници
Годишње листе
Зоран Ђинђић - Субјективност и насиље
Библиотеке Србије: водич


Водич кроз културне програме Народне библиотеке Србије : Јануар 2002 - јануар 2012


Дешавања
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције
Посете
Препоруке
Download
Дигиталне виртуелне изложбе
Вести
Округли столови
Фото албуми
Легат Љубице Цуце Сокић

Инфо за издаваче
Истраживање тржишта књига у Србији
Обавезни примерак
CIP
ISBN
ISSN
Националнa ISMN агенцијa Србије
ISAN
Дозвола за изношење књига у иностранство
e-Публикације
Преглед издаваштва
Откуп књига 2019.
Откуп књига 2018.
Откуп књига 2017.
Откуп књига 2016.
Откуп књига 2015.
Откуп књига 2014.
Откуп књига 2012.
Откуп књига (2011)
Oткупи књига (2009, 2010)
Откуп књига 2009
Откуп књига из области друштвених наука, хуманистике и ангажоване књижевности - 2010
Откуп публикација из области друштвених и хуманистичких наука - 2009
Откуп публикација из области друштвених и хуманистичких наука - 2008
Откуп 2008
Откуп 2007
Откуп 2006
Откуп 2003
Упис у Регистар јавних гласила – за издаваче серијских публикација


Међународна сарадња
Новости из МС
Међународне организације
Међународни пројекти
Међународни скупови
Међународна размена стручњака
Сарадници НБС
Извештаји и планови
Одељење селективне набавке

ВБС

КоБСОН

Задужбина "Десанка Максимовић"

Европеана

Посебне збирке у контексту заштите културне баштине и као подстицај културног развоја

Виртуелна шетња кроз Народну библиотеку Србије

Facebook

YouTube

Озвучено


О нама / Каталози/e-Извори / Збирке / Инфо за кориснике / За библиотекаре / Образовни центар / Издања / Дешавања / Инфо за издаваче / Међународна сарадња