Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за кориснике > Упитник за кориснике


Упитник за кориснике


1. KOLIKO ČESTO POSEĆUJETE NARODNU BIBLIOTEKU SRBIJE
svakodnevno
jedanput nedeljno
dvonedeljno
jedanput mesečno
ređe (koliko puta godišnje)


2. DA LI STE UPOZNATI SA SISTEMOM RADA U BIBLIOTECI?
upoznat u potpunosti
upoznat
malo upoznat
neupoznat
nešto drugo


3. POTREBNE PODATKE O PUBLIKACIJAMA
samostalno pronalazim
samostalno i uz pomoć bibliotkara
isključivo uz pomoć bibliotekara
nešto drugo


4. KOJU VRSTU KATALOGA NAJČEŠĆE KORISTITE
lisni katalog
elektronski katalog
kombinovano (lisni i elektronski)


5. DA LI SU KATALOZI NARODNE BIBLIOTEKE U MOGUĆNOSTI DA ODGOVORE NA VAŠA PITANJA I ZAHTEVE?
potpuno su u mogućnosti
u mogućnosti su
delimično su u mogućnosti
uopšte nisu u mogućnosti
nešto drugo


6. KOJU VRSTU BIBLIOTEČKE GRAĐE NAJČEŠĆE PRONALAZITE KROZ KATALOGE?
članke
udžbenike
zbornike
priručnike
izveštaje načnih skupova
izdanja pojedinih institucija
neknjižni
nešto drugo


7. DA LI VAM ODGOVARA SISTEM RADA U ČITAONICI?
odgovara
i da i ne
neodgovara
nešto drugo


8. KOLIKO PUBLIKACIJA VAM JE OBIČNO POTREBNO ZA RAD?
1 – 5
5 – 10
više od 10


9. DA LI VAM VIŠE ODGOVAR RAD?
u sadašnjem sistemu centralne čitaonice
u manjim specijalizovanim čitoanicama
nešto drugo


10. U KOJOJ FUNKCIJI JE VAŠE KORIŠĆENjE BIBLIOTEKE DANAS?
sakupljanje i priprema građe za samostalan naučno-istraživački rad
priprema građe i rad na doktorskoj tezi
priprema građe i rad na magistarskoj tezi
pripremanje ispita u okviru redovnih studija
vlastite kulturno obrazovne potrebe
nešto drugo


11. KOJI ČINIOCI NAJVIŠE OMETAJU VAŠ RAD U ČITAONICI?
čekanje na publikaciju
način dostavljanja publikacije
broj čitalaca
mikro-klimatski uslovi
odnos osoblja NBS prema čitaocima
nešto drugo


NEŠTO O VAMA
POL
muški
ženski
koliko godina imate
zanimanje
горе

"