http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=34505

Вести

САРАДЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ СА БИБЛИОТЕКАМА У СВЕТУ У ПЛАСМАНУ И РАЗМЕНИ ПУБЛИКАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ

06.02.2019. у 14:00 h
Сарадња Народне библиотеке Србије са библиотекама у свету у пласману и размени публикација у 2018. години
Народна библиотека Србије остварује вишедеценијску, веома развијену и богату међународну сарадњу у области пласмана публикација објављених у Србији у иностране библиотеке. Наша национална библиотека сарађује са преко 200 националних и универзитетских библиотека и библиотека академија наука, са 80 славистичких центара при којима се изучавају српски језик, књижевност и култура, као и са 33 библиотеке при удружењима Срба у региону и дијаспори, Српским центром у Бечу, Културно-информативним центром Републике Србије у Паризу и Културно-информативним центром Срба у Макединији „Спона” у Скопљу.

Иностраним и домаћим библиотекама послато је у размену, a славистичким центрима, библиотекама Срба у дијаспори и културно-информативним центрима на поклон, укупно 23.840 монографских публикација и 378 наслова периодике у 10.304 примерка, што чини укупно 34.144 јединице библиотечко-информационе грађе.

Народна библиотека Србије је у 2018. години од иностраних библиотека путем размене добила укупно 6.136 јединица библиотечко-информационе грађе којима је обогатила своје фондове – 3.545 књига, 447 наслова периодике у 2.406 бројева, и 185 јединица некњижне грађе за посебне колекције.

Овим видом сарадње Народна библиотека Србије континуирано и систематски пласира публикације из издавачке продукције Србије у иностранство, и обогаћује вредним публикацијама свој фонд и фондове иностраних библиотека. На овај начин Библиотека обавља својеврсну културну мисију и обезбеђује слободан проток информација и научних сазнања између наше земље и света.