http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=34501

Вести

КУПОВИНА ПУБЛИКЦИЈА ЗА ФОНДОВЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

06.02.2019. у 14:00 h
КУПОВИНА ПУБЛИКЦИЈА ЗА ФОНДОВЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ
У 2018. години Народна библиотека Србије је, осим публикацијама набављеним путем поклона и размене, своје фондове обогатила и куповином 1.483 јединице библиотечко-информационе грађе и извора.
Купљенo је 647 јединицa старе и ретке грађе за посебне фондове, 12 бројева новина, 12 старих и ретких књига, као 812 публикација из домаће издавачке продукције које су недостајале у фонду.
Куповину публикација за фонд финансирају Министарство културе Републике Србије и Народна библиотека Србије. Највеће проблеме при куповини публикација за фонд стварала је примена Закона о јавним набавкама, који налаже да се и библиотечко-информациона грађа и извори морају куповати преко јавних набавки. Примена овог закона на куповину старе и ретке грађе не само да је отежала, него је у многим случајевима потпуно онемогућила куповину посебно вредних и раритетних јединица за реституцију националног фонда.