http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=34430

Вести

Награда „Марија Илић Агапова” за 2018. годину додељена др Добрили Бегенишић

18.01.2019. у 12:00 h

Током прославе обележавања дана Библиотеке града Београда, у среду, 16. јануара 2019, награда која носи име оснивача Библиотеке града Београда, Марије Илић Агапове, додељена је др Добрили Бегенишић, дипломираном библиотекару саветнику, начелници Одељења за истраживање и развој библиотечко-информационог система – Матичног одељења Народне Библиотеке Србије, на основу свог стручног, научног, едукативног и истраживачког рада у библиотекарству и доприносу унапређења наше струке. Како се наводи у одлуци жирија: „Дипломирани библиотекар саветник др Добрила Бегенишић пример је савесног, стручног и професионалног библиотекара, који перманентно доприноси развоју и унапређењу библиотекарства ангажовањем у домаћим и иностраним удружењима уз персоналну биографију са више од стотину стручних и научних радова објављеним у престижној домаћој и страној библиотекарској периодици, као и активно учешће на бројним стручним и научним скуповима и чланство у бројним домаћим и страним радним телима и комисијама.”