http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=34216

Вести

Конференција библиотека чланица COBISS регионалне мреже

30.11.2018. у 12.00 h

Редовна конференција библиотека чланица COBISS регионалне мреже одржана је 27–29. новембра 2018. године у ИЗУМ-у у Марибору. Тема овогодишњег скупа била је посвећена укључивању школских библиотека у систем, а учесници су представили радове који илуструју искуства и примере из праксе. Истакнут је значај ширења мреже, као и бројне користи које је повезивање у систем донело овом типу библиотека.
Из Народне библиотеке Србије на конференцији су учествовали управник Ласло Блашковић, као и Весна Стевановић, Драгана Милуновић, Милорад Вучковић, Мирољуб Стојановић, Емина Чано-Томић, Ирена Бузић, Светлана Павловић, Сузана Павловић и Андреа Јовановић. Поред конференцијског програма, представници НБС учествовали су у радним састанцима са управом и развојним тимом ИЗУМ-а на тему даљег унапређивања сарадње. Договорени су детаљи у вези са преласком на каталогизацију са нормативном контролом, планираном за почетак 2019, као и наставак активности на образовању библиотекара, односно подршци у прихватању одређених новина у информатичкој инфраструктури. У делу скупа посвећеном представљању извештаја националних центара, Весна Стевановић је приказала резултате COBISS Србија тима у периоду између две конференције.