http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=33865

Стручни скупови

Седма конференција директора националних библиотека Југоисточне Европе и радионица на тему дигитализације, 4–5. октобар 2018. године, Народна библиотека Србије

05.10.2018. у 12:00 h

У четвртак, 4. октобра 2018. године, у Народној библиотеци Србије одржана је Седма конференција директора националних библиотека Југоисточне Европе, тела основаног по угледу на начин умрежавања националних библиотека Европе, кроз Конференцију директора националних библиотека Европе. Централна тема Конференције била је: стање дигитализације у националним библиотекама Југоисточне Европе и проблеми чувања и заштите дигиталних објеката, са освртом на проблеме смештања, чувања и заштите физичке грађе.
Окупљени учесници били су директори библиотека из Словеније, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Бугарске, Албаније, Грчке и Србије, који су разменили искуства у области најновијих трендова у развоју дигиталних колекција у својим библиотекама, као и дигиталних алата за управљање подацима. Представљени су актуелни пројекти, од којих многи заједнички, а са тим у вези подвучен је и значај умрежавања, дељења ресурса, као и планског и стратешког унапређивања области дигитализације кроз наставак сарадње у будућим пројектима.
Oвом приликом су потписана и два важна меморандума о разумевању и сарадњи, и то: 1) између Народне библиотеке Србије и Народне и универзитске библиотеке “Св. Климент Охридски“ у Скопљу и 2) између Народне библиотеке Србије и Националне библиотеке Бугарске. Овим је и симболично потврђено опредељење библиотека потписница за заједнички и усмерени развој свих сегмената библиотечко-информационе делатности, на добробит корисника обеју земаља.
Уз конференцију је одржана и дводневна радионица, чија је централна тема била дигитално очување и трајно складиштење дигиталних објеката. Гост из Словачке, Јурај Стрниско, презентовао је добру праксу словачког Централног архива података при Универзитетској библиотеци у Братислави.
Одржавање конференције и радионице подржала је Конференција директора националних библиотека Европе кроз грант Ерланда Колдинга Нилсена, дугогодишњег директора Краљевске библиотеке у Данској; грант се додељује сваке године једној библиотеци чланици за подстицање међународне сарадње и јачање веза између националних библиотека Европе.