http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=33368

Вести

Међународна конференција ,,Мир и помирење"
у организацији Центра за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР), под покровитељством Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност – Влада АПВ, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије

14.05.2018. у 13:00 h

14 - 15. маја 2018. године, у Народној библиотеци Србије, одржана је дводневна Међународна конференција ,,Мир и помирење" у организацији Центра за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР), под покровитељством Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност – Влада АПВ, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Народне библиотеке Србије.

Међународна конференција ,,Мир и помирење", за циљ има проблематизацију теме мира и помирења кроз интердисциплинарни приступ - из угла филозофије, социологије, теологије, књижевности, религије,историје, права, виктимологије, психијатрије итд.

Излагања са конференције биће објављена у Зборнику радова „Мир и помирење“.

Фото албум преузет са Facebooka Народне библиотеке Србије