http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=32744

Вести

Сарадња Народне библиотеке Србије са библиотекама у свету, у пласману и размени публикација у 2017. години

31.01.2018. у 13:00 h

Народна библиотека Србије остварује вишедеценијску, веома развијену и богату међународну сарадњу у области пласмана публикација објављених у Србији у иностране библиотеке. Наша национална библиотека сарађује са преко 200 националних и универзитетских библиотека и библиотека академија наука, 80 славистичких центара при којима се учи српски језик, 33 библиотеке при удружењима Срба у дијаспори, Српским центром у Бечу, Културно-информативним центром Републике Србије у Паризу и Културно-информативним центром Срба у Македонији “Спона” у Скопљу.
Народна библиотека Србије је у 2017. години иностраним и домаћим библиотекама у размену, као и славистичким центрима, библиотекама Срба у дијаспори и културно-информативним центрима на поклон, послала 28.185 монографских публикација и 246 наслова периодике у 11.301 примерку, што чини укупно 39.486 јединица библиотечко-информационе грађе.
Број књига и наслова периодике које шаље Народна библиотека Србије зависи од висине и благовременог пристизања финансијских средстава које Министарство културе и информисања Републике Србије издваја за куповину публикација. Највеће проблеме при куповини публикација за слање у иностранство стварала је примена Закона о јавним набавкама, који налаже да се и књиге и периодика морају куповати преко јавних набавки.
Народна библиотека Србије је у 2017. години од иностраних библиотека путем размене добила укупно 5.636 јединица библиотечко-информационе грађе којима је обогатила своје фондове - 3.198 књига, 596 наслова периодике у 2.404 броја, и 34 јединице некњижне грађе за посебне колекције.