http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=32742

Вести

КУПОВИНА ПУБЛИКАЦИЈА за фондове Народне библиотеке Србије у 2017. години

31.01.2018. у 13:00 h

У 2017. години Народна библиотека Србије је, осим публикацијама набављеним путем поклона и размене, своје фондове обогатила и куповином 2.316 јединица библиотечко - информационе грађе и извора.
Купљено је 919 јединица старе и ретке грађе за посебне фондове, 68 бројева новина, 4 антикварне књиге, 836 публикација из домаће издавачке продукције које су недостајале у фонду и 489 иностраних књига. Међу иностраним издањима купљене су књиге које спадају у корпус сербике, као и актуелна издања из области друштвених наука, уметности и библиотекарства, енциклопедије, лексикони, речници...
Куповину публикација за фонд финансирају Министарство културе Републике Србије и Народна библиотека Србије. Највеће проблеме при куповини публикација за фонд стварала је примена Закона о јавним набавкама, који налаже да се и библиотечко-информациона грађа и извори морају куповати преко јавних набавки. Примена овог закона на куповину старе и ретке грађе не само да је отежала, него је у многим случајевима потпуно онемогућила куповину посебно вредних и раритетних јединица за реституцију националног фонда.